Środowisko


Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
633KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
407KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Konsultacje społeczne projektu "Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Niemcza na lata 2022-2026 z perspektywą do roku 2030"

09‑08‑2022 15:22:37

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r., poz. 1219) i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.).

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza informuje, iż w dniach od 9 sierpnia 2022 r. do
29 sierpnia 2022 r. odbywają się konsultacje społeczne dla opracowanego projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Niemcza
na lata 2022-2026 z perspektywą do roku 2030”.

 

 

Z treścią projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Niemcza na lata 2022-2026 z perspektywą do roku 2030”, można zapoznać się:

᠆ w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Niemcza,  ul.  Rynek 10, 58-230 Niemcza,

᠆ na stronie internetowej: https://bip.um.niemcza.pl/

 

Uwagi i wnioski do dokumentu można składać w terminie do dnia 29 sierpnia 2022 roku:

᠆ w formie pisemnej na adres: Urzędu Miasta i Gminy Niemcza,  ul.  Rynek 10, 58-230 Niemcza,

᠆ za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@um.niemcza.pl

 

 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Przewodnik po 5G

30‑07‑2019 13:58:38
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Niemcza na lata 2014-2017 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2018-2021

24‑10‑2014 09:23:00
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Niemcza

24‑03‑2016 09:53:08
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Katarzyna Janicka
email: kjanicka@um.niemcza.pl
, w dniu:  21‑10‑2011 09:55:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Wojciech Borzestowski , w dniu:  21‑10‑2011 09:55:00
Data ostatniej aktualizacji:
14‑12‑2022 08:58:53
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie