Ogłoszenia i obwieszczenia


Zawiadomienie stron postępowania o wystąpieniu do innego organu o zajęcie stanowiska w sprawie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie rodzinnej strefy sportu i rekreacji na terenie dz. 23/2 obręb Wojsławice, w gminie Niemcza.

28‑05‑2024 16:47:14
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie rodzinnej strefy sportu i rekreacji na terenie dz. 23/2 obręb Wojsławice, w gminie Niemcza.

28‑05‑2024 16:27:52
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zawiadomienie stron postępowania o wystąpieniu do innego organu o zajęcie stanowiska w sprawie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, na terenie działki ewidencyjnej nr 91/11 oraz fragmentu działki ewidencyjnej nr 93 obręb Stare Miasto, jednostka ewidencyjna 020207_4 Niemcza – miasto.

28‑05‑2024 13:36:53
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie działki ewidencyjnej nr 91/11 oraz fragmentu działki ewidencyjnej nr 93 obręb Stare Miasto, jednostka ewidencyjna 020207_4 Niemcza - miasto.

28‑05‑2024 12:48:13
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zawiadomienie o wydaniu decyzji nr CP-2/2024 z dnia 23.05.2024 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa obiektu oczyszczalni ścieków w zakresie budynku administracyjno-socjalnego, budowa wiat garażowych i boksów na kruszywa, budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 50 kW, budowa magazynu energii o mocy 10 kW, budowa nowego WLZ od złącza pomiarowego do budynku administracyjno-socjalnego, likwidacja istniejących trzech (3) stawów doczyszczających w ramach inwestycji pn.: "Rozbudowa i modernizacja gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Niemcza - Etap I”, na terenie fragmentu działki ewidencyjnej nr 196/10, obręb Wilków Wielki w gminie Niemcza.

23‑05‑2024 14:13:51
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

ZAPYTANIA OFERTOWE

14‑05‑2024 16:00:45

Informujemy, iż w dniu 14.05.2024r. na stronie internetowej Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. w Niemczy ogłoszono postępowanie zakupowe na realizację zadań związanych z rewitalizacją kamienic oraz kościoła w Przerzeczynie Zdrój współfinansowanych w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Zapytania ofertowe dotyczą następujących zadań inwestycyjnych:

1. " Rewitalizacja kamienicy mieszkalnej przy ul. Rynek 4 w Niemczy":

Link do postępowania: https://pk-niemcza.pl/zapytanie-ofertowe-na-przedstawienie-oferty-cenowej-wykonania-zamowienia-obejmujacego-rewitalizacje-kamienicy-mieszkalnej-przy-ul-rynek-4-w-niemczy/

2. "Rewitalizacja kamienicy mieszkalnej przy ul. Rynek 33 w Niemczy":

Link do postępowania: https://pk-niemcza.pl/zapytanie-ofertowe-na-przedstawienie-oferty-cenowej-wykonania-zamowienia-obejmujacego-rewitalizacje-kamienicy-mieszkalnej-przy-ul-rynek-33-w-niemczy/

3. "Rewitalizacja kamienicy mieszkalnej przy ul. Rynek 35 w Niemczy":

Link do postępowania: https://pk-niemcza.pl/zapytanie-ofertowe-na-przedstawienie-oferty-cenowej-wykonania-zamowienia-obejmujacego-rewitalizacje-kamienicy-mieszkalnej-przy-ul-rynek-35-w-niemczy/

4. "Rewitalizacja kamienicy mieszkalnej przy ul. Rynek 39 w Niemczy":

Link do postępowania: https://pk-niemcza.pl/zapytanie-ofertowe-na-przedstawienie-oferty-cenowej-wykonania-zamowienia-obejmujacego-rewitalizacje-kamienicy-mieszkalnej-przy-ul-rynek-39-w-niemczy/

5. "Rewitalizacja kamienicy mieszkalnej przy ul. Rynek 3 w Niemczy":

Link do postępowania: https://pk-niemcza.pl/zapytanie-ofertowe-na-przedstawienie-oferty-cenowej-wykonania-zamowienia-obejmujacego-rewitalizacje-kamienicy-mieszkalnej-przy-ul-rynek-3-w-niemczy/

6. "Rewitalizacja kościoła parafialnego pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w Przerzeczynie Zdroju":

Link do postępowania: https://pk-niemcza.pl/zapytanie-ofertowe-na-przedstawienie-oferty-cenowej-wykonania-zamowienia-obejmujacego-rewitalizacje-kosciola-parafialnego-pw-najswietszej-marii-panny-krolowej-polski-w-przerzeczynie-zdroju/
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

INFORMACJA W TRYBIE ART. 72 UST.6 USTAWY O UDOSTĘPNIANIU INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE, UDZIALE SPOŁECZEŃSTWA W OCHRONIE ŚRODOWISKA ORAZ O OCENACH ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

08‑05‑2024 15:29:12
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i częściowa rozbudowa obiektu oczyszczalni ścieków w zakresie budynku administracyjno-socjalnego, budowa wiat garażowych i boksów na kruszywa, budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 50 kW, budowa magazynu energii o mocy 10 kW, budowa nowego WLZ od złącza pomiarowego do budynku administracyjno-socjalnego, likwidacja istniejących trzech (3) stawów doczyszczających w ramach inwestycji pn.: "Rozbudowa i modernizacja gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Niemcza - Etap I”, na terenie fragmentu działki ewidencyjnej nr 196/10, obręb Wilków Wielki w gminie Niemcza.

29‑04‑2024 13:36:20
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY NIEMCZA O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH NAD PROJEKTEM MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA TERENU W GRANICACH DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH NR 89 I 91 OBRĘB PRZERZECZYN - ZDRÓJ W GMINIE NIEMCZA, ORAZ NAD PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA USTALEŃ PROJKETU PLANU NA ŚRODOWISKO.

26‑04‑2024 08:30:02
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY NIEMCZA O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH NAD PROJEKTEM MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA TERENU POŁOŻENEGO W GRANICACH DZIAŁKI EWIDENCYJNEJ NR 26, OBRĘB PRZERZECZYN – ZDRÓJ.

26‑04‑2024 08:17:59
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 250 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 25
Informacja wytworzona przez:
Anna Szczepańska , w dniu:  21‑10‑2011 09:58:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Wojciech Borzestowski , w dniu:  21‑10‑2011 09:58:00
Data ostatniej aktualizacji:
28‑05‑2024 16:48:24
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie