Urząd Stanu Cywilnego


DANE ADRESOWE I GODZINY PRACY URZĘDU STANU CYWILNEGO

Urząd Stanu Cywilnego w Niemczy

Rynek 10, II piętro, pokój nr 15

58-230 Niemcza

telefon: 74 8376 068

fax: 74 8376 280

Godziny pracy:

DO DNIA 01 LUTEGO 2019r.  URZĄD PRACUJE W GODZINACH:

Poniedziałek, Środa, Czwartek, Piątek- w godz. 7:30-15:30
Wtorek - w godz. 8:30-16:30

 

OD DNIA 04 LUTEGO 2019r. NOWE GODZINY PRACY URZĘDU:

Poniedziałek, Środa, Czwartek - w godz. 7:30-15:30
Wtorek - w godz. 7:30-17:00

Piątek - w godz. 7.30 - 14.00

 

SKŁAD REFERATU:
Magdalena Szydłowska - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego tel. 74/ 8376 068

mszydlowska@um.niemcza.pl

 

Agnieszka Borowska - Zastępca Kierownika USC

aborowska@um.niemcza.pl

 

KONTO BANKOWE:

Bank Spółdzielczy Niemcza - Oddział

45 95 33 10 56 20 06 0000 46 46 0001

 

ZASIĘG I PODSTAWA PRAWNA:

Urząd Stanu Cywilnego w Niemczy obejmuje swoim zasięgiem teren miasta i gminy Niemcza.

 

Przechowuje księgi urodzeń przez 100 lat, małżeństw i zgonów przez 80 lat.

 

Ustawa z dnia 28 listopada  2014 r.  - prawo o aktach stanu cywilnego /Dz.U. z 2014 r.  poz. 1741 z późn. zm./

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy /tekst jednolity Dz. U. z 2015, poz. 583/

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego /tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 267 ze zmianami/.

Ustawa o ewidencji ludności  z dnia 24 września 2010 (Dz. U. z 2010 nr 217 z późn. zm. ).

Ustawa z 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej /tekst jednolity Dz.U.z 2015 r. poz. 783 z późn. zm./

Ustawa o zmianie imienia i nazwiska z 17 października 2008 (Dz.U. Nr 220, poz. 1414 z późn. zm.).

 

ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ URZAD STANU CYWILNEGO:

1) Rejestruje stan cywilny osób w formie aktów urodzenia, małżeństwa i zgonu, sporządzanych w rejestrze  stanu cywilnego.

2) Przyjmuje oświadczenia:- o wstąpieniu w związek małżeński w lokalu USC,- o wstąpieniu w związek małżeński poza lokalem USC,- od małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,- o uznaniu ojcostwa,- o nadaniu dziecku nazwiska,- o zmianie imienia dziecka,- o nazwiskach noszonych po zawarciu małżeństwa przez mężczyznę, kobietę i dzieci.

3) Sporządza protokoły:

- urodzenia dziecka,

- zawarcia małżeństwa,

- zgłoszenia zgonu.

4) Nanosi w formie wzmianek marginesowych i przypisków informacje o zmianach w stanie cywilnym osób, a dotyczące:

- sądowego zaprzeczenia ojcostwa,

- sądowego ustalenia ojcostwa,

- przysposobienia dziecka,

- wyroku sądowego o rozwiązaniu lub unieważnieniu małżeństwa,

- sądowego sprostowania aktu stanu cywilnego,

- unieważnienia aktu stanu cywilnego,

- decyzji administracyjnych innych urzędów,

- informacji o zawarciu małżeństwa, jego rozwiązaniu lub unieważnieniu, zgonie.

5) Wydaje decyzje administracyjne z zakresu:- zmiany imienia (imion) i nazwiska.

6) Wydaje zaświadczenia w sprawach:

- stwierdzenia braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,

- stwierdzenia, że zgodnie z prawem polskim osoba  może zawrzeć małżeństwo za granicą,

- zamieszczenia lub niezamieszczenia w rejestrze stanu cywilnego danych osoby.

7) Wydaje odpisy z aktów stanu cywilnego.

8. Organizuje uroczystości jubileuszowe (100 rocznica urodzin i 50-lecie pożycia małżeńskiego).

 

DECYZJE ADMINISTRACYJNE - INFORMACJA

Decyzje administracyjne wydawane przez kierownika USC stanowią informacje niejawne na podstawie ustawy z dnia 17 października 2008 o zmianie imienia i nazwiska (Dz.U. Nr 220, poz. 1414 z późn. zm.) oraz na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz. 1182). 

 

 

 

 

Plik docx Pliki do pobrania
23‑05‑2018 08:51:00

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska)

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
20KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Magdalena Szydłowska , w dniu:  21‑10‑2011 10:44:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Wojciech Borzestowski , w dniu:  21‑10‑2011 10:44:00
Data ostatniej aktualizacji:
30‑01‑2019 12:02:32
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie