Obrona Cywilna


Obrona Cywilna ma na celu ochronę ludności, zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej, dóbr kultury, ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny oraz współdziałanie w zwalczaniu klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska, a także usuwanie ich skutków.
Podstawowe cele i główne zadania OC w czasie pokoju i w okresie wojny


Celem obrony cywilnej jest:

 1. Ochrona ludności, zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej oraz dóbr kultury,
 2. Ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny,
 3. Współdziałanie w zwalczaniu klęsk żywiołowych, zagrożeń środowiska i w usuwaniu ich skutków.

Zadania obrony cywilnej w czasie pokoju

 1. Planowanie przedsięwzięć w zakresie ochrony przed skutkami działań zbrojnych, zarówno ludności, jak i zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej oraz dóbr kultury,
 2. Wykrywanie zagrożeń i stwarzanie warunków do ostrzegania i alarmowania ludności,
 3. Przygotowanie schronów i ukryć dla ludności oraz utrzymanie ich w gotowości do użycia,
 4. Gromadzenie i przechowywanie indywidualnych środków ochronnych dla formacji obrony cywilnej i ludności,
 5. Wyposażenie formacji obrony cywilnej w specjalistyczny sprzęt ratowniczy przyrządy i aparaturę do wykrywania różnego rodzaju zagrożeń,
 6. Systematyczne szkolenie w zakresie OC:

a. kadr kierowniczych administracji samorządowej,

b. formacji OC,

c. ludności w ramach powszechnej samoobrony,

 1. Współdziałanie w zwalczaniu klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska, oraz usuwanie ich skutków.

Zadania obrony cywilnej w czasie wojny
 1. Organizuje ewakuację ludności,
 2. Organizuje i prowadzi akcję ratunkową,
 3. Organizuje pomieszczenia i zaopatrzenie dla poszkodowanej ludności,
 4. Zaopatruje ludność w sprzęt i środki ochrony indywidualnej,
 5. Prowadzi likwidację skażeń,
 6. Pomaga w przywracaniu i utrzymaniu porządku w strefach dotkniętych klęskami,
 7. Pomaga w budowie i odbudowie awaryjnych ujęć wody pitnej,
 8. Pomaga w ratowaniu żywności i innych dóbr niezbędnych do przetrwania,
Realizacja szczegółowych zadań obrony cywilnej:
 • aktualizacja bazy danych o zasobach służących do zabezpieczenia ludności poszkodowanej,
 • realizacja szkoleń z zakresu OC i powszechnej samoobrony,
 • opracowanie i utrzymanie w stałej aktualności planów Obrony Cywilnej,
 • tworzenie systemu wykrywania i alarmowania,
 • ostrzeganie i alarmowanie ludności o zbliżającym się niebezpieczeństwie,
 • prowadzenie gospodarki materiałowej na potrzeby obrony cywilnej,
 • organizacja i utrzymanie zdolności do wykonywania zadań w czasie podwyższenia gotowości obronnej państwa w organach gminy,
 • organizacja i prowadzenie szkolenia obronnego,
 • planowanie i organizacja pracy w zakresie realizacji zadań OC,
 • planowanie i nadzór tworzenia i szkolenia formacji OC,
 • planowanie i nadzór nad szkoleniem ludności z zakresu powszechnej samoobrony,
 • przygotowanie danych do oceny sytuacji zagrożenia i koordynacja działań ratowniczych,
 • planowanie i nadzór nad ochroną dóbr kultury,
 • przygotowanie zamierzeń i koordynacja prowadzenia ewakuacji ludności,
 • planowanie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony cywilnej;
 • planowanie, organizowanie i prowadzenie szkolenia z zakresu ochrony ludności, obrony cywilnej oraz spraw obronnych pracowników Urzędu, formacji obrony cywilnej oraz szkolenie ludności w zakresie powszechnej samoobrony.
Informacja wytworzona przez:
Robert Woźnicki
email: rwoznicki@um.niemcza.pl
, w dniu:  21‑10‑2011 13:44:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Robert Woźnicki
email: rwoznicki@um.niemcza.pl
, w dniu:  21‑10‑2011 13:44:00
Data ostatniej aktualizacji:
21‑10‑2011 13:44:27
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie