Archiwum zakładowe


parter, pok. 2, tel. 074/8376 265

Archiwum zakładowe - Monika Weźgowiec

e-mail: sekretariat@um.niemcza.pl


Zakres działania i funkcjonowania archiwum zakładowego w Urzędzie Miasta i Gminy w Niemczy określa Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.


W archiwum zakładowym Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy zlokalizowane są podręczne archiwa:

 • Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich - osobą odpowiedzialną jest Inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych - Monika Wikowicz
 • Urząd Stanu Cywilnego - osobą odpowiedzialną jest Kierownik USC - Magdalena Szydłowska


Do zadań archiwum zakładowego należy:

 • współpraca z komórkami organizacyjnymi w zakresie tworzenia teczek spraw,
 • przejmowanie akt z poszczególnych komórek organizacyjnych,
 • przechowywanie, zabezpieczanie i ewidencjonowanie posiadanych i przejmowanych akt,
 • porządkowanie akt,
 • udostępnianie akt do celów służbowych,
 • prowadzenie brakowania dokumentacji niearchiwalnej,
 • przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwum państwowego.


W archiwum zakładowym Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy znajdują się również akta osobowe:

 • Zarządu Miejskiego w Niemczy,
 • Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Gilowie,
 • Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Niemczy,
 • Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Niemczy,
 • Biblioteki w Gilowie,
 • Biblioteki Miejskiej w Niemczy,
 • Biblioteki w Wilkowie Wielkim,
 • Klubu Prasy i Książki "RUCH" w Niemczy,
 • Państwowego Domu Rencistów w Niemczy,
 • Koła Łowieckiego w Niemczy,
 • Komendy Rejonowej Straży w Niemczy,
 • Ośrodka Sportu i Rekreacji w Niemczy,
 • Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie,
 • Rejonowego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Dzierżoniowie,
 • Miejskiego Ośrodka Zdrowia w Niemczy,
 • Powiatowego Ośrodka Zdrowia w Dzierżoniowie,
 • Żłobka Miejskiego w Niemczy,
 • Przedszkola w Gilowie,
 • Przedszkola Miejskiego w Niemczy,
 • Szkoły Podstawowej w Gilowie,
 • Szkoły Podstawowej w Niemczy,
 • Szkoły Podstawowej w Przerzeczynie Zdroju,
 • Szkoły Podstawowej w Wilkowie Wielkim,
 • Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w NiemczyDokumentacja Gminnej Spółdzielni "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" w Niemczy znajduje się w:
Centralna Składnica Akt S.C.
Artur Krajewski
ul. Grunwaldzka 1
99-301 Kutno
Informacja wytworzona przez:
Monika Wikowicz
email: mwikowicz@um.niemcza.pl
, w dniu:  17‑01‑2012 08:47:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marzena Krzyśko
email: mkrzysko@um.niemcza.pl
, w dniu:  17‑01‑2012 08:47:00
Data ostatniej aktualizacji:
26‑10‑2021 12:41:57
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie