Sposób doręczania dokumentów elektronicznych


Sposób doręczania dokumentów elektronicznych

Dokumenty elektroniczne można składać do Urzędu Miasta i Gminy Niemcza poprzez system elektronicznej skrzynki podawczej za pośrednictwem platformy PEUP lub platformy ePUAP.

1. Doręczanie dokumentów elektronicznych do Urzędu Miasta i Gminy Niemcza za pomocą platformy systemu PeUP (Platforma Elektronicznych Usług Publicznych).;

Doręczanie dokumentów poprzez system elektronicznej skrzynki podawczej PEUP https://gmniemcza.peup.pl wymaga założenia przez zainteresowanego bezpłatnego konta na Platformie Elektronicznych Usług Publicznych PEUP.

Dokumenty elektroniczne można przesyłać w następującej formie:

- gotowego e-formularza,
- nietypowego wniosku.

Do nietypowego wniosku można podłączyć własne pismo lub pobrany ze strony PeUP z zakładki "katalog usług" formularz.

2. Doręczanie dokumentów elektronicznych do Urzędu Miasta i Gminy Niemcza za pomocą systemu rządowego platformy ePUAP (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej).

Doręczanie dokumentów poprzez system elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP http://epuap.gov.pl/ wymaga założenia przez zainteresowanego bezpłatnego konta w platformie ePUAP.

Dokumenty elektroniczne można przesyłać w następującej formie:

- gotowego e-formularza,
- wniosku.

Skrytka ePUAP: /l4r0h2i7wk/skrytka


Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu Miasta i Gminy Niemcza

1) Dokumenty elektroniczne doręczane do Urzędu Miasta i Gminy Niemcza muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem cyfrowym, lub profilem zaufanym w przypadku platformy ePUAP.

Możliwość podpisania dokumentów za pomocą profilu zaufanego istnieje od 9 czerwca 2011 r. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości utworzenia i korzystania z profilu zaufanego zostały zamieszczone na stronie ePUAP: http://epuap.gov.pl

Uwaga
Profil zaufany ePUAP jest darmowym ważnym 3 lata odpowiednikiem kwalifikowanego podpisu. Można go uzyskać poprzez platformę ePUAP
http://epuap.gov.pl/ .

2) W przypadku braku podpisu wnioskodawca zostanie wezwany w celu uzupełnienia braków formalnych w terminie 7 dni.

3) Akceptowane formaty załączników to:

- DOC, DOCX, RTF, ODT, ODS
- XLS, XLSX
- CSV
- TXT
- GIF, TIF, BMP, JPG
- PDF
- ZIP

4) Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami nie może przekroczyć 5,5MB.

5) Doręczanie dokumentów elektronicznych na nośnikach danych.
Dokumenty na nośnikach danych takich jak:
- płyta CD lub DVD,
- pamięć masowa USB,
można składać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Niemcza, w sekretariacie pok. nr 10 1 piętro, Rynek 10, w godzinach pracy Urzędu.

poświadczenie przedłożenia jest zapisywane na dostarczonym informatycznym nośniku danych doręczającego.

Urzędowe poświadczenie odbioru:

Po złożeniu dokumentu elektronicznego poprzez:

1) skrzynkę podawczą zostanie automatycznie przesłane na adres nadawcy urzędowe poświadczenie odbioru zwane dalej "poświadczeniem przedłożenia". Poświadczenie takie będzie zawierać:

- pełną nazwę Urzędu,
- datę i godzinę doręczenia dokumentu elektronicznego,
- datę i godzinę wytworzenia urzędowego poświadczenia odbioru.

Zgodnie z § 9 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. Nr 206, poz. 1216) pisma skierowane na adres poczty elektronicznej podmiotu publicznego traktuje się jako przesyłki złożone w trybie niewymagającym potwierdzenia wniesienia podania, w szczególności takiego, o którym mowa w art. 63 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego lub w art. 168 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. W przypadku gdy:

1) w przepisach prawa został określony wzór pisma lub wzór nieelektroniczny,

2) w centralnym lub lokalnym repozytorium został umieszczony wzór pisma przeznaczony do załatwiania danej sprawy - inny niż ogólny

- przesyłki złożone poprzez pocztę elektroniczną uważa się za wniesione nieskutecznie.

Informacja wytworzona przez:
Wojciech Borzestowski , w dniu:  01‑02‑2013 12:36:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Wojciech Borzestowski
email: wbe@um.niemcza.pl tel.:74 8376 265 fax: 74 8376 280
, w dniu:  01‑02‑2013 12:36:00
Data ostatniej aktualizacji:
21‑07‑2015 14:29:18
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie