Strategia Rozwoju


KONSULTACJE SPOŁECZNE – PONADLOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU AGLOMERACJI DZIERZONIOWSKIEJ 2021 - 2030

Szanowni Państwo,

zgodnie z ustawą z dnia 15 lipca 2020 roku o zmianie ustawy o prowadzeniu polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. 2020, poz. 1378 - serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych opracowywanej Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Aglomeracji Dzierżoniowskiej, które odbędą się od dnia 3 sierpnia 2021 do dnia 15 września 2021. Ponadlokalna Strategia Rozwoju Aglomeracji Dzierżoniowskiej ma na celu dalszą integrację poszczególnych gmin, identyfikację wspólnych projektów oraz prowadzenie wspólnej polityki rozwoju Aglomeracji Dzierżoniowskiej. Projekt Strategii znajduje się w linku: http://www.stowarzyszeniezd.pl/?cat=6 wraz z formularzem na wprowadzanie uwag. Spotkania w związku z pandemią odbywać będą się w trybie zdalnym. Przewidzieliśmy szereg spotkań, które odbędą się według następującego harmonogramu (spotkania w wirtualnym pokoju od godz. 16.00 do 18.00 w każdy poniedziałek):

Dyżury telefoniczne pod nr 697 108 880 od godz. 18.00 do godz. 20.00 w każdy poniedziałek: 02.08; 09.08; 16.08; 23.08; 30.08; 06.09; 13.09.

Spotkanie wirtualne dedykowane przedsiębiorcom – 16.08. godz. 14.00-16.00 - link do spotkania: Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

Spotkanie wirtualne dedykowane organizacjom pozarządowym – 23.08. godz. 14.00-16.00 - link do spotkania: Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

Spotkanie wirtualne otwarte dla wszystkich mieszkańców (seniorzy)  – 30.08. godz. 14.00-16.00 - link do: Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

Spotkanie wirtualne otwarte dla wszystkich mieszkańców (młodzież) – 06.09. godz. 14.00-16.00 - link do spotkania: Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

Spotkanie wirtualne dedykowane wszystkim radnym ze wszystkich gmin  – 13.09. godz. 14.00-16.00 - link do spotkania: Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

Zapraszamy do udziału w konsultacjach !

STRATEGIA ROZWOJU GMINY NIEMCZA NA LATA 2021-2030

09‑02‑2021 14:54:03
Dokumenty:
Plik pdf Ogłoszenie Burmistrza o przeprowadzeniu konsultacji ws. STRATEGII.pdf
09‑02‑2021 14:55:53
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
191KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Formularz zgłoszenia opinii.pdf
09‑02‑2021 14:55:53
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
121KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf STRATEGIA Rozwoju Gminy Niemcza na lata 2021 - 2030.pdf
10‑02‑2021 14:56:45
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
12,6MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/zip
Rozmiar:
1,5MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

PONADLOKALNA STRATEGIA ROZWOJU AGLOMERACJI DZIERŻONIOWSKIEJ 2030

23‑02‑2021 09:13:22

Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza, działając na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz.U. 2021 poz. 247) w nawiązaniu do Uchwały Zarządu nr 06/2020 z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie przystąpienia do prac nad utworzeniem i opracowaniem „Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Aglomeracji Dzierżoniowskiej 2030” zawiadamia się o przystąpieniu do opracowywania „Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Aglomeracji Dzierżoniowskiej 2030” oraz przystąpieniu do postępowania w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji przedmiotowego dokumentu.

Zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy oraz możliwością składania uwag i wniosków w formie: pisemnej (adres: Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska, Rynek 36/2, 58-200 Dzierżoniów), elektronicznej (biuro@stowarzyszeniezd.pl) i ustnej po uprzednim kontakcie telefonicznym celem ustalenia wizyty, w terminie do 17.03.2021 r. (uwagi i wnioski złożone po tym terminie pozostawione zostaną bez rozpatrzenia). Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Zarząd Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Artur Jakubiec , w dniu:  06‑06‑2014 09:01:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Sylwia Spychała
email: sspychala@um.niemcza.pl
, w dniu:  06‑06‑2014 09:01:00
Data ostatniej aktualizacji:
29‑07‑2021 10:25:31
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie