OPŁATA SKARBOWA


Opłata skarbowa pobierana za czynności urzędowe USC

INFORMACJA O OBOWIĄZUJĄCYCH OPŁATACH SKARBOWYCH
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej

 

od sporządzenia aktu małżeństwa

84 zł

za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza lokalem USC

1000 zł

od sporządzenia odpisu aktu zupełnego aktu stanu cywilnego

33 zł

za wydanie odpisu zupełnego po wpisie zagranicznego aktu do rejestru stanu cywilnego

50 zł

za wydanie odpisu zupełnego po sprostowaniu danych

39 zł

za wydanie odpisu zupełnego po uzupełnieniu brakujących danych

39 zł

za wydanie odpisu zupełnego po odtworzeniu aktu stanu cywilnego

39 zł

od sporządzenia odpisu skróconego aktu stanu cywilnego

22 zł

od zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą

38 zł

od zaświadczeń o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub o ich braku oraz od zaświadczeń o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego

24 zł

za wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym

38 zł

zezwolenie na zawarcie małżeństwa przed upływem ustawowego terminu

39 zł

od pełnomocnictwa

17 zł

od innych czynności urzędu stanu cywilnego

11 zł

zmiana imion i nazwisk

37 zł

od sporządzenia testamentu urzędowego

22 zł

poświadczenie zgodności od każdej strony

5 zł za każdą stronę kserokopii

 

 

Wniesienia opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy lub bezgotówkowo na rachunek Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy

.
Kasa Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy czynna jest w godzinach pracy Urzędu, tj.:
poniedziałek, środa, czwartek, piątek od godz. 7.30 do 15.30,
wtorek od godz. 8.30 do 16.30.


Konto bankowe:

 Bank Spółdzielczy  O/Niemcza

nr 45 9533 1056 2006 0000 4646 0001

 

Informacja wytworzona przez:
Magdalena Szydłowska , w dniu:  04‑01‑2012 08:39:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Wojciech Borzestowski , w dniu:  04‑01‑2012 08:39:00
Data ostatniej aktualizacji:
04‑08‑2020 13:45:57
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie