UDOSTĘPNIANIE AKTU STANU CYWILNEGO, CELEM WYKONANIA FOTOKOPII ORAZ SKOROWIDZÓW ALFABETYCZNYCH AKTÓW ZGONU, CELEM PRZEGLĄDANIA


UDOSTĘPNIANIE AKTU STANU CYWILNEGO, CELEM WYKONANIA FOTOKOPII ORAZ SKOROWIDZÓW ALFABETYCZNYCH AKTÓW ZGONU, CELEM PRZEGLĄDANIA

04‑08‑2021 12:01:39

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:
Wnioski składa sie pisemnie w Urzędzie Stanu Cywilnego w Niemczy, Rynek 10, 58-230 Niemcza.


Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

- osoba, której akt dotyczy,
- wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonek, przedstawiciel ustawowy, opiekun,
- sąd i prokurator,
- organy administracji publicznej, jeżeli jest to konieczne do realizacji ich ustawowych działań,
- inne osoby, które wykażą w tym interes prawny,
- organizacje społeczne, jeżeli jest to zgodne z ich celem statutowym i przemawia za tym interes społeczny.

Osoba uprawniona do otrzymania odpisu aktu stanu cywilnego może działać przez pełnomocnika, który zobowiązany jest złożyć do akt sprawy oryginał lub urzędowo poświadczoną kopię pełnomocnictwa.

 

Opłaty:

Bezpłatnie.

 

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Fotokopie wykonywane są własnym sprzętem. Udostępnianie aktów stanu cywilnego oraz skorowidzów alfabetycznych aktów zgonu odbywa się w siedzibie urzędu po uprzednim umówieniu wizyty.

 

Tryb odwoławczy:

Brak.

 

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. - Prawo o aktach stanu cywilnego.

 

Wymagane wnioski i dokumenty:

1. Wypełniony wniosek, zawierający dane wnioskodawcy  tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz ewentualnie numer telefonu kontaktowego i adres e-mail celem umożliwienia kontaktu.
We wniosku o udostępnienie aktu celem wykonania fotokopii należy wskazać: imię i nazwisko osoby, której dotyczy akt (w przypadku aktu urodzenia - nazwisko rodowe), datę zdarzenia oraz stopień pokrewieństwa z wnioskodawcą.


We wniosku o udostępnienie skorowidzów alfabetycznych aktów zgonu należy wskazać: imię i nazwisko osoby, której aktu zgonu dotyczą poszukiwania, przybliżoną datę zgonu, zakres lat, z których skorowidze aktów zgonu wnioskodawca chce przeglądać oraz stopień pokrewieństwa z wnioskodawcą.


2. Dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport) - do wglądu.

 

Inne:

W Urzędzie Stanu Cywilnego w Niemczy  zarejestrowane są zdarzenia, które miały miejsce na terenie Gminy Niemcza.

W odniesieniu do aktów osobie uprawnionej do otrzymania odpsiu:
1. umożliwia się nieodpłatnie wykonanie fotokopii aktu stanu cywilnego sporządzonego w księdze stanu cywilnego prowadzonej przed dniem wejścia w życie obecnie obowiązującej ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, jeżeli jej wykonanie nie zagraża trwałości księgi i zawartych w niej aktów stanu cywilnego.

Fotokopia aktu stanu cywilnego nie ma mocy dokumentu urzędowego.

Wskazane przepisy nie przewidują wykonywania kserokopii aktów stanu cywilnego.


2. Umożliwia się przeglądanie skorowidzów alfabetycznych aktów zgonu.
 

Załączniki:

Dokumenty:
Plik pdf wniosek-uzyskanie fotokopii aktu.pdf
04‑08‑2021 12:12:53
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
268KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf wniosek-udostępnienie skorowidzów.pdf
04‑08‑2021 12:12:53
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
272KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Klauzula dot.przetwarzania danych osobowych RODO.pdf
04‑08‑2021 12:12:53
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Magdalena Szydłowska
email: mszydlowska@um.niemcza.pl
, w dniu:  04‑08‑2021 12:00:40
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Magdalena Szydłowska
email: mszydlowska@um.niemcza.pl
, w dniu:  04‑08‑2021 12:00:40
Data ostatniej aktualizacji:
04‑08‑2021 12:16:38
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie