KompetencjeI. Do zadań Skarbnika należy:
 1. przygotowanie projektu budżetu Gminy,
 2. wykonywanie określonych przepisami prawa czynności związanych z rachunkowością i gospodarką finansową Gminy oraz sprawowanie odpowiedzialności w tym zakresie prowadzenia rachunkowości,
 3. nadzorowanie obsługi księgowej budżetu Gminy,
 4. nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu Gminy, polegająca na wstępnej kontroli legalności dokumentów oraz bieżącej i następczej kontroli operacji gospodarczych będących przedmiotem księgowań,
 5. kontrasygnowanie czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań pieniężnych i ewentualne udzielanie upoważnień dla innych osób do dokonywania kontrasygnaty,
 6. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
 7. sporządzanie sprawozdawczości budżetowej,
 8. przygotowywanie okresowych analiz, sprawozdań, ocen i bieżących informacji o sytuacji finansowej Gminy,
 9. opiniowanie projektów uchwał Rady oraz Zarządzeń Burmistrza w sprawach wywołujących skutki finansowe dla Gminy,
 10. pełnienie funkcji organu kontroli finansowej i obiegu dokumentów finansowych w zakresie kompletności i rzetelności sporządzonych dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
 11. kontrasygnata czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych,
 12. nadzór nad gospodarowaniem środkami budżetowymi Gminy, a w szczególności nad przestrzeganiem dyscypliny finansów publicznych,
 13. wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej w zakresie upoważnień udzielonych przez Burmistrza,
 14. nadzorowanie wymiaru oraz poboru podatków i opłat lokalnych,
 15. wykonywanie obowiązków głównego księgowego budżetu w zakresie określonym w ustawie o finansach publicznych,
Informacja wytworzona przez:
Edyta Dziadkowiec
email: edziadkowiec@um.niemcza.pl
, w dniu:  21‑10‑2011 10:53:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Wojciech Borzestowski , w dniu:  21‑10‑2011 10:53:00
Data ostatniej aktualizacji:
08‑01‑2014 11:02:40
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie