PRZETARGI


Niemcza, dnia  22 stycznia 2019 r.

 

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza

 

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Niemczy przy ul. Kwiatowej w granicach działki nr 293/39 o pow. 0,0015 ha, Obręb Stare Miasto,  KW nr SW1D/00015012/7.

Działka położona jest w ciągu  szeregowej zabudowy garażowej na samochody  osobowe.

W/w nieruchomość stanowi własność Gminy Niemcza i wolna jest od obciążeń.  

 

Cena  wywoławcza  nieruchomości  wynosi  776,00 zł

 

Przetarg odbędzie się w dniu 22 lutego 2019 r. o godz. 9 00 w  Urzędzie Miasta i Gminy w Niemczy,  pokój  nr  6,  I  piętro.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości  100,00 zł  w kasie Urzędu Miasta i Gminy Niemcza pokój nr 3 do  godz. 12-tej, w terminie do dnia 18 lutego 2019 r., lub na konto Urzędu Miasta i Gminy Niemcza Nr 34 9533 1056 2006 0000 4646 0005 w terminie do dnia 18 lutego 2019 r.

Należność za nieruchomość uzyskaną w drodze przetargu, po odliczeniu wadium, należy uiścić   w kasie Urzędu Miasta i Gminy Niemcza pokój nr 3 lub na konto Urzędu Miasta i Gminy Niemcza Nr 45 9533 1056 2006 0000 4646 0001 najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty  przygotowania dokumentacji do  sprzedaży  oraz  opłaty notarialne i sądowe ponosi nabywca.

Zastrzega  się  prawo  odwołania  lub unieważnienia przetargu z podaniem przyczyny.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Niemczy, pokój nr 5,  tel. 74/ 8376-994

 

 

                                                          

 

 

 

 

Informacja wytworzona przez:
Beata Antoszczak , w dniu:  11‑01‑2012 08:59:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Procków
email: gprockow@um.niemcza.pl tel.:748376994
, w dniu:  11‑01‑2012 08:59:00
Data ostatniej aktualizacji:
22‑01‑2019 10:15:47
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie