JUBILEUSZ DŁUGOLETNIEGO POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO/ZŁOTE GODY


 • Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:
  Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie stanowi nagrodę dla osób, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim.
  Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.
  Wnioski o nadanie Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przedstawiają Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wojewodowie.
  Wojewoda występuje do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z wnioskiem o nadanie orderu lub odznaczenia z własnej inicjatywy lub z inicjatywy jednostek organizacyjnych im podległych, organów samorządowych, organizacji społecznych i zawodowych.
  Jedną z możliwości zainicjowania procedury nadania mieszkającym w Gminie Niemcza jubilatom Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie jest zawiadomienie o jubileuszu Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Niemczy.
  Zgłoszenia jubileuszu mogą dokonać jubilaci lub członkowie ich rodzin (dzieci, wnuki, rodzeństwo) za zgodą jubilatów.

  Zgłoszenia można dokonać:

 • osobiście w Urzędzie Stanu Cywilnego, II piętro, pokój nr 15,

 • listownie na adres:
  Urząd Stanu Cywilnego w Niemczy,
  ul. Rynek 10, 58 – 230 Niemcza,

 • elektronicznie, przysyłając wiadomość na adres e-mail:
  mszydlowska@um.niemcza.pl

 • podając imiona i nazwiska jubilatów, adres ich zameldowania na pobyt stały w Gminie Niemcza, informację dotyczącą daty oraz miejsca zawarcia małżeństwa, a także informację o adresie kontaktowym do dalszego powiadamiania o kolejnych etapach załatwienia sprawy.

  Informacje dotyczące jubilatów i daty rocznicy zostaną niezwłocznie przekazane do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, celem sporządzenia przez Wojewodę Dolnośląskiego wniosku o nadanie jubilatom Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie i przekazania go do Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

   

  Opłaty:
  Procedura wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nie podlega opłatom.

   

    Termin i sposób załatwienia sprawy:

 • Osoby zgłaszające jubileusz powinny wziąć pod uwagę, że wojewoda może przedstawić wniosek Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej o nadanie Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nie wcześniej niż w roku kalendarzowym, w którym osoby proponowane do odznaczenia obchodzić będą 50 rocznicę zawarcia związku małżeńskiego.

   

  O nadaniu Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie jubilaci zostaną powiadomieni listownie bezpośrednio przez kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

  Następnie odznaczenia wraz z legitymacjami  zostaną przekazane do Wojewody Dolnośląskiego, a w dalszej kolejności do tutejszego Urzędu Stanu Cywilnego.

  Po otrzymaniu odznaczeń i legitymacji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego powiadomi jubilatów o terminie uroczystości wręczenia Medali Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

   

      Tryb odwoławczy:

      W procedurze wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nie obowiązuje tryb odwoławczy.

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach;

 • Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i oznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów.

 

Załączniki:


 

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
258KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
718KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,5MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Magdalena Szydłowska , w dniu:  07‑08‑2020 13:40:07
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Magdalena Szydłowska
email: mszydlowska@um.niemcza.pl
, w dniu:  07‑08‑2020 13:40:07
Data ostatniej aktualizacji:
07‑08‑2020 13:56:01
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive