NADANIE DZIECKU NIEPOCHODZĄCEMU Z MAŁŻEŃSTWA NAZWISKA ZGODN IE Z ART. 90 KODEKSU RODZINNEGO I OPIEKUŃCZEGO


Sposób załatwienia sprawy.

1.Jeżeli matka małoletniego dziecka zawarła małżeństwo z mężczyzną, który nie jest jego ojcem, małżonkowie mogą złożyć przed kierownikiem USC zgodne oświadczenia, że dziecko będzie nosiło takie nazwisko, jakie nosiłoby ich wspólne dziecko.

2. Nadanie dziecku nazwiska nie jest możliwe, gdy nosi ono nazwisko ojca lub nazwisko powstałe przez połączenie nazwiska matki i ojca.

3. Oświadczenie składają osobiście matka dziecka i jej mąż w dowolnym Urzędzie Stanu Cywilnego, albo przed konsulem,

4. Jeżeli dziecko ukończyło 13 lat potrzebna jest jego zgoda.

 

Wymagane dokumenty:

– wniosek o przyjęcie oświadczenia,

– dowody tożsamości matki i jej męża.

 

Dodatkowe informacje: Oświadczenie o nadaniu dziecku nazwiska można złożyć w każdym urzędzie stanu cywilnego.

 

Opłata skarbowa: Czynność zwolniona z opłaty skarbowej.

 

Termin załatwienia: W dniu złożenia wniosku.

 

Jednostka odpowiedzialna:, Urząd Stanu Cywilnego, II piętro, pokój nr 15, tel 74 8376 068.

 

Tryb odwoławczy i skargowy:

Ustawa - prawo o aktach stanu cywilnego - nie przewiduje trybu odwoławczego.

Odmowa dokonania czynności związanej z rejestracją stanu cywilnego, mogącej mieć wpływ na stan cywilny osoby, następuje w formie decyzji.

Odwołanie od wydanej decyzji można wnieść do Wojewody Dolnośląskiego, za pośrednictwem kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Niemczy, w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji. Skargę w sprawie można składać do Wojewody Dolnośląskiego.

 

Podstawa prawna: art. 69 – ustawy a 28 listopada 2014 - Prawo o aktach stanu cywilnego, art. 90 – ustawy z 25 lutego 1964 - Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy.

 

Załączniki:

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
292KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,5MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Magdalena Szydłowska
email: mszydlowska@um.niemcza.pl
, w dniu:  06‑08‑2020 12:56:24
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Magdalena Szydłowska
email: mszydlowska@um.niemcza.pl
, w dniu:  06‑08‑2020 12:56:24
Data ostatniej aktualizacji:
06‑08‑2020 13:11:08
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive