Ogłoszenia i obwieszczenia


PROTOKÓŁ z przeprowadzonych konsultacji społecznych na temat projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Niemcza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok.

21‑11‑2023 11:35:22
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje społeczne projektu Uchwały w sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy Gminy Niemcza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024

13‑11‑2023 13:13:22
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY NIEMCZA O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA TERENU W GRANICACH DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH NR 89 I 91 OBRĘB PRZERZECZYN - ZDRÓJ

27‑10‑2023 08:54:45
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY NIEMCZA O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA TERENU W GRANICACH DZIAŁKI EWIDENCYJNEJ NR 26 OBRĘB PRZERZECZYN - ZDRÓJ

27‑10‑2023 08:50:29
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
772KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY NIEMCZA, o naborze wniosków o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków

31‑08‑2023 10:27:33
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY NIEMCZA DLA OBSZARU WSI PRZERZECZYN ZDRÓJ W GRANICACH DZIAŁKI EWIDENCYJNEJ NR 26, WRAZ Z PROGNOZĄ JEJ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO.

28‑04‑2023 08:01:01
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 224 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 23
Informacja wytworzona przez:
Anna Szczepańska , w dniu:  21‑10‑2011 09:58:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Wojciech Borzestowski , w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
21‑11‑2023 11:37:22
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive