OŚWIADCZENIE MAŁŻONKÓW O NAZWISKU ICH PIERWSZEGO WSPÓLNEGO DZIECKA


Sposób załatwienia sprawy.

1. Przy sporządzeniu aktu urodzenia pierwszego wspólnego dziecka małżonkowie mogą złożyć przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego zgodne oświadczenia o zmianie wskazanego przez nich w akcie małżeństwa nazwiska dziecka.

2. Oświadczenie może być również złożone, gdy nazwisko dziecka nie zostało przez rodziców wybrane.

 

Wymagane dokumenty:

• dokumenty stwierdzające lub potwierdzające tożsamość (dowód osobisty lub paszport) osób składających oświadczenia.

 

Dodatkowe informacje:

1. Protokół w sprawie złożonego oświadczenia o nazwisku pierwszego wspólnego dziecka przekazuje się do urzędu stanu cywilnego miejsca sporządzenia aktu małżeństwa rodziców.

2. Jeżeli osoby składające oświadczenia nie potrafią porozumieć się z kierownikiem urzędu stanu cywilnego, zapewniają udział biegłego lub tłumacza przy składaniu tych oświadczeń.

 

Opłata skarbowa: 11 zł za sporządzenie protokołu.

Opłaty dokonuje się na miejscu w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy, parter, pokój nr 3.

 

Termin załatwienia:

1. Jeżeli wniosek złożony do kierownika urzędu stanu cywilnego, który przechowuje akt małżeństwa rodziców lub akt ten znajduje się już w rejestrze stanu cywilnego - w miarę możliwości w dniu złożenia wniosku, najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

2. Jeżeli wniosek został złożony do kierownika urzędu stanu cywilnego, który nie przechowuje aktu małżeństwa rodziców dziecka - w ciągu 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

 

Jednostka odpowiedzialna: Urząd Stanu Cywilnego, II piętro, pokój nr 15, tel 74 8376 068.

 

Tryb odwoławczy i skargowy:

Ustawa - prawo o aktach stanu cywilnego - nie przewiduje trybu odwoławczego.

Odmowa dokonania czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego, następuje w formie decyzji. Odwołanie od wydanej decyzji można wnieść do Wojewody Dolnośląskiego, za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Niemczy, w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Skargę w sprawie można składać do Wojewody Dolnośląskiego.

 

Podstawa prawna: art. 2 ust. 6, art. 68 - prawo o aktach stanu cywilnego -ustawa z dnia 28 listopada 2014, art. 90 - Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy.

 

Załączniki:

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
287KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,5MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Magdalena Szydłowska , w dniu:  06‑08‑2020 12:39:35
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Magdalena Szydłowska
email: mszydlowska@um.niemcza.pl
, w dniu:  06‑08‑2020 12:39:35
Data ostatniej aktualizacji:
06‑08‑2020 13:01:00
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive