AKT URODZENIA - REJESTRACJA NOWORODKA


Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:
Rejestracja narodzin dziecka następuje w urzędzie stanu cywilnego na terenie działania, którego miał miejsce fakt narodzin lub wysłanie zgłoszenie urodzenia dziecka, mając założony profil zaufany  (szczegóły na stronie obywatel.gov.pl)

 

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:
Podstawą sporządzenia aktu urodzenia dziecka jest karta urodzenia dziecka.
Rodzice dziecka otrzymują, po urodzeniu dziecka, informację, gdzie i w jakim terminie mogą zgłosić się w sprawie sporządzenia aktu urodzenia dziecka.

 

Zgłoszenia urodzenia dziecka dokonują :

 • matka lub ojciec dziecka posiadający pełną zdolność do czynności prawnych,

 • matka lub ojciec dziecka, którzy ukończyli 16 lat, jeżeli posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych,

 • w pozostałych przypadkach – przedstawiciel ustawowy lub opiekun matki.


Zgłoszenia urodzenia dziecka można dokonać przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo musi być udzielone na piśmie, opatrzone datą sporządzenia i wskazywać kto kogo do jakiej czynności upoważnia.

 

Uwagi:
Osoba zgłaszająca urodzenie składa oświadczenie o wyborze nie więcej niż dwóch imion dla dziecka. Wybrane imię lub imiona nie mogą być zamieszczone w akcie w formie zdrobniałej oraz nie mogą mieć charakteru ośmieszającego lub nieprzyzwoitego. Niezależnie od obywatelstwa i narodowości rodziców dziecka wybrane imię lub imiona mogą być imionami obcymi. Można wybrać imię, które nie wskazuje na płeć dziecka, ale w powszechnym znaczeniu jest przypisane do danej płci.
Jeżeli zgłoszenia urodzenia dziecka dokonuje pełnomocnik, w pełnomocnictwie należy wskazać imiona, jakie maja być wpisane do aktu urodzenia dziecka.

Kierownik USC rejestrując noworodka nadaje mu numer Pesel oraz dokonuje zameldowania na adres wskazany przez rodziców.

Odpisy w formie elektronicznej funkcjonują tylko w obiegu elektronicznym i mogą być wykorzystywane wyłącznie w systemach informatycznych instytucji, do których są przekazywane w sposób elektroniczny.

Wydruk odpisu w formie elektronicznej nie jest dokumentem urzędowym.

 

Opłaty:
Sporządzenie aktu urodzenia dziecka oraz odpis skrócony aktu urodzenia dziecka wydawany po rejestracji są wolne od opłaty skarbowej.

Opłacie skarbowej w wysokości  17 zł podlegać będzie pełnomocnictwo, za wyjątkiem pełnomocnictw udzielonych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, które zwolnione są z opłaty skarbowej.

Płatności można dokonać :

 • gotówką lub kartą płatniczą w Kasie znajdującej się na parterze Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy, pokój nr 3.

 • przelewem na konto :
  Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śląskich - Oddział w Niemczy ul. Rynek 10, 58-230 Niemcza

  nr konta: 45 95 33 10 56 2006 0000 46 46 0001- podając w tytule przelewu dane pełnomocnika i zakres pełnomocnictwa 


Termin i sposób załatwienia sprawy:
Rodzice dziecka otrzymują, po urodzeniu dziecka, informację o wymaganych dokumentach oraz o terminie w jakim mają zgłosić się do USC celem rejestracji dziecka.
 

Tryb odwoławczy:
Nie występuje.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego.

 • Ustawa z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

 

Wymagane wnioski i dokumenty:
W celu zarejestrowania dziecka należy przedłożyć:

 • dokument tożsamości osoby zgłaszającej urodzenie dziecka,

 • kserokopia dokumentu tożsamości współmałżonka,

 • w przypadku działania przez pełnomocnika – dokument tożsamości pełnomocnika, oryginał lub urzędowo potwierdzony odpis pełnomocnictwa wraz z oryginałem dowodu uiszczenia opłaty skarbowej lub wydrukiem przelewu bankowego.

 

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,5MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Magdalena Szydłowska , w dniu:  06‑08‑2020 10:59:04
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Magdalena Szydłowska
email: mszydlowska@um.niemcza.pl
, w dniu:  06‑08‑2020 10:59:04
Data ostatniej aktualizacji:
06‑08‑2020 11:17:03
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive