Sekretarz GminySekretarz Gminy Kazimierz Figzał

tel. +48 074 8376 280 e-mail: kfigzal@um.niemcza.pl

Kazimierz Figzał urodził się w 1957 roku. Jest energetykiem i swoją pierwszą pracę podjął w przemyśle. Absolwent Uniwersytetu Opolskiego - studiował w latach 1979 - 1984 na wydziale Mat-Fiz-Chem kierunek fizyka. W roku 1989 kończy studia podyplomowe w zakresie informatyki a w 1996 roku studia w zakresie zarządzania. Stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe zwłaszcza w sferze gospodarczej min. ukończył kurs dla Członków Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa oraz liczne kursy związane z pozyskiwaniem funduszy unijnych. Rozpoczął również studia doktoranckie na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. W 1980 roku jako delegat uczelni uczestniczy w ogólnopolskim zjeździe 60 uczelni z całej Polski który był pierwszy etapem powstania w bloku wschodnim studenckiej niezależnej organizacji - Niezależnego Zrzeszenia Studentów, wówczas odpowiednika "Solidarności". Od końca lat 80. zaangażowany w NSZZ Solidarność. Współorganizator ogólno krajowego strajku nauczycieli w 1993 roku na Ziemi Ząbkowickiej. Od pierwszych wolnych wyborów zaangażowany w ruch społeczny Komitetów Obywatelskich w ramach którego powstaje Ząbkowickie Forum Samorządowe-centroprawicy którego jest przewodniczącym od 1997roku. Samorządowcem z woli mieszkańców jest trzecią kadencję. W latach 1998-2002 pełnił funkcję wiceburmistrza Ząbkowic Śląskich. Obecnie jako wiceburmistrz Niemczy odpowiada za referat: budownictwa infrastruktury technicznej planowania przestrzennego i zamówień publicznych, promocji i rozwoju lokalnego, organizacji i spraw obywatelskich, rolnictwa, ochrony środowiska, gospodarki nieruchomościami i działalności gospodarczej. Prywatnie jest ojcem dwójki dzieci. Syn Paweł jest studentem Prawa na Uniwersytecie Opolskim. Córka Anna-Maria jest uczennicą Liceum Ogólnokształcącego. Żona Ewa jest nauczycielem w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych, gdzie pełniła funkcję dyrektora szkoły, jest również wieloletnim samorządowcem.

Informacja wytworzona przez:
Wojciech Borzestowski , w dniu:  21‑10‑2011 09:47:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Wojciech Borzestowski , w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
09‑11‑2016 12:30:38
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive