Sprawy Wojskowe


ZAKRES SPRAW OBRONNYCH I WOJSKOWYCH

Prowadzenie całokształtu zadań z zakresu ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej:

 1. Przeprowadzenie rejestracji do kwalifikacji wojskowej oraz prowadzenie dokumentacji związanej z kwalifikacją wojskową,
 2. Prowadzenie ewidencji osób, które nie stawiły się w wyznaczonym czasie do rejestracji oraz kwalifikacji wojskowej,
 3. Załatwianie spraw żołnierzy odbywających zasadniczą służbę wojskową, poborowych którym doręczono kartę powołania do odbycia zasadniczej służby wojskowej oraz osób spełniających zastępczo obowiązek służby wojskowej poprzez wydawanie decyzji w sprawach:
 • uznania wymienionych wyżej osób za posiadające na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny,
 • o konieczności sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny,
 • wypłaty należności mieszkaniowych, w przypadku uznania ich za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny lub za osoby samotne odbywające zasadniczą służbę wojskową albo zastępczą.
 1. Prowadzenie i nadzór przebiegu akcji kurierskiej z zakresu doręczania dokumentów powołania oraz wezwań do wykonywania świadczeń na rzecz obrony kraju oraz współpraca w tym zakresie z organami wojskowymi i cywilnymi,
 2. Nakładanie obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony RP, prowadzenie ewidencji wykonywanych świadczeń,
 3. Aktualizowanie na bieżąco Regulaminu Organizacyjnego Urzędu na czas "W" oraz dokumentacji stanowisk kierowniczych w Urzędzie stosownie do zachodzących zmian strukturalnych i zakresów działania,
 4. Aktualizowanie dokumentacji oraz przygotowanie stanowisk do kierowania w DMP,
 5. Opracowanie i aktualizowanie dokumentacji akcji kurierskiej na okres ogłoszenia mobilizacji lub wybuchu wojny oraz nadzór i koordynacja nad jej przebiegiem,
 6. Organizowanie "Stałego Dyżuru Burmistrza".

Sprawy wojskowe
Informacja wytworzona przez:
Robert Woźnicki
email: rwoznicki@um.niemcza.pl
, w dniu:  21‑10‑2011 13:44:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Robert Woźnicki
email: rwoznicki@um.niemcza.pl
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
14‑09‑2012 08:52:03
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive