Sprawy obywatelskieDo zakresu zadań referatu Spraw Obywatelskich należy:
 1. Prowadzenie postępowań w sprawach zameldowania i wymeldowania z pobytu stałego i czasowego trwającego ponad 3 miesiące meldowanie cudzoziemców oraz obywateli państwa członkowskiego Unii Europejskiej na pobyt czasowy oraz stały;
 2. Prowadzenie ewidencji ludności w systemie informatycznym w formie gminnych zbiorów meldunkowych na podstawie rejestracji danych zgłoszonych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego o urodzeniach, zmianach stanu cywilnego, obywatelstwa, imion i nazwisk, o zgonach oraz dotyczących obowiązku wojskowego;
 3. Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach meldunkowych;

 4. Prowadzenie kartoteki stałych oraz czasowych mieszkańców gminy.- wydawanie poświadczeń zameldowania;

 5. Udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych;
 6. Prowadzenie stałego rejestru wyborców;

 7. Przyjmowanie wniosków o wpisaniu do stałego rejestru wyborców;

 8. Sporządzanie spisu wyborców;
 9. Wydawanie dokumentów stwierdzających tożsamość (dowody osobiste);
 10. Prowadzenie ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych w systemie informatycznym i kartotecznym na podstawie danych zgłoszonych przy ubieganiu się o wydanie lub zmianę dowodu osobistego;

 11. Prowadzenie archiwum dokumentów złożonych w celu wydania dowodu osobistego, osób zmarłych i osób, które utraciły lub zrzekły się obywatelstwa polskiego (koperty osobowe);

 12. Sporządzanie sprawozdawczości w zakresie ewidencji ludności i rejestru wyborców;

 13. Sporządzanie wydruków list dzieci do szkół i przedszkoli;

 14. Nadawanie oraz upowszechnianie numerów ewidencyjnych w dokumentacji ewidencyjno-dowodowej w ramach tworzenia centralnego banku danych PESEL;

 15. Wydawanie zezwoleń na zorganizowanie zbiórek publicznych, o ile zbiórka ma być przeprowadzona na obszarze gminy lub jej części;

 16. Przyjmowanie zawiadomień o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego.

Dowody osobiste, meldunki, wybory

Zgromadzenia publiczne

Informacja wytworzona przez:
Robert Woźnicki
email: rwoznicki@um.niemcza.pl
, w dniu:  21‑10‑2011 13:36:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Robert Woźnicki
email: rwoznicki@um.niemcza.pl
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
17‑01‑2012 10:19:47
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive