Urząd Stanu Cywilnego


DANE ADRESOWE I GODZINY PRACY URZĘDU STANU CYWILNEGO

Urząd Stanu Cywilnego w Niemczy

Rynek 10, II piętro, pokój nr 15

58-230 Niemcza

telefon: 74 8376 068

fax: 74 8376 280

 

 

Godziny pracy:

URZĄD PRACUJE W GODZINACH:

Poniedziałek, Środa, Czwartek - 7:30-15:30
Wtorek -  07:30-17:00

Piątek - 07.30 - 14.00

 

 

SKŁAD REFERATU:
Magdalena Szydłowska - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego tel. 74/ 8376 068

mszydlowska@um.niemcza.pl

 

Agnieszka Borowska - Zastępca Kierownika USC

aborowska@um.niemcza.pl

 

KONTO BANKOWE:

Bank Spółdzielczy Niemcza - Oddział

45 95 33 10 56 20 06 0000 46 46 0001

 

ZASIĘG I PODSTAWA PRAWNA:

Urząd Stanu Cywilnego w Niemczy obejmuje swoim zasięgiem teren miasta i gminy Niemcza.

 

Przechowuje księgi urodzeń przez 100 lat, małżeństw i zgonów przez 80 lat.

 

Ustawa z dnia 28 listopada  2014 r.  - prawo o aktach stanu cywilnego,

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy,

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego

Ustawa o ewidencji ludności  z dnia 24 września 2010,

Ustawa z 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej,

Ustawa o zmianie imienia i nazwiska z 17 października 2008.

 

ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ URZAD STANU CYWILNEGO:

1) Rejestruje stan cywilny osób w formie aktów urodzenia, małżeństwa i zgonu, sporządzanych w rejestrze  stanu cywilnego.

2) Przyjmuje oświadczenia:- o wstąpieniu w związek małżeński w lokalu USC,- o wstąpieniu w związek małżeński poza lokalem USC,- od małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,- o uznaniu ojcostwa,- o nadaniu dziecku nazwiska,- o zmianie imienia dziecka,- o nazwiskach noszonych po zawarciu małżeństwa przez mężczyznę, kobietę i dzieci.

3) Sporządza protokoły:

- urodzenia dziecka,

- zawarcia małżeństwa,

- zgłoszenia zgonu.

4) Nanosi w formie wzmianek marginesowych i przypisków informacje o zmianach w stanie cywilnym osób, a dotyczące:

- sądowego zaprzeczenia ojcostwa,

- sądowego ustalenia ojcostwa,

- przysposobienia dziecka,

- wyroku sądowego o rozwiązaniu lub unieważnieniu małżeństwa,

- sądowego sprostowania aktu stanu cywilnego,

- unieważnienia aktu stanu cywilnego,

- decyzji administracyjnych innych urzędów,

- informacji o zawarciu małżeństwa, jego rozwiązaniu lub unieważnieniu, zgonie.

5) Wydaje decyzje administracyjne z zakresu:- zmiany imienia (imion) i nazwiska.

6) Wydaje zaświadczenia w sprawach:

- stwierdzenia braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,

- stwierdzenia, że zgodnie z prawem polskim osoba  może zawrzeć małżeństwo za granicą,

- zamieszczenia lub niezamieszczenia w rejestrze stanu cywilnego danych osoby.

7) Wydaje odpisy z aktów stanu cywilnego.

8. Organizuje uroczystości jubileuszowe (100 rocznica urodzin i 50-lecie pożycia małżeńskiego).

 

DECYZJE ADMINISTRACYJNE - INFORMACJA

Decyzje administracyjne wydawane przez kierownika USC stanowią informacje niejawne na podstawie ustawy z dnia 17 października 2008 o zmianie imienia i nazwiska (tekst jednolity Dz.U. z 2016, poz. 10) oraz na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz. 1182). 

 

 

 

 

Komunikat z załącznikami

27‑03‑2020 08:39:23
Od dnia 27 marca 2020r., w związku z epidemią koronawirusa COVID-19,
Urząd Stanu Cywilnego rejestruje wyłącznie zgony, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.
Inne sprawy załatwiane będą elektronicznie.
Kontakt pod numerem tel. 74 8376 996
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Pliki do pobrania

27‑03‑2020 08:38:37
Brak dokumentów
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Plik docx Pliki do pobrania
23‑05‑2018 08:51:00
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
20KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Magdalena Szydłowska , w dniu:  21‑10‑2011 10:44:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Wojciech Borzestowski , w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
27‑03‑2020 08:41:31
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive