MPZP - TERENY W GRANICACH DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH NR 89 I 91 OBRĘB PRZERZECZYN - ZDRÓJ


OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY NIEMCZA O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH NAD PROJEKTEM MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA TERENU W GRANICACH DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH NR 89 I 91 OBRĘB PRZERZECZYN - ZDRÓJ W GMINIE NIEMCZA, ORAZ NAD PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA USTALEŃ PROJKETU PLANU NA ŚRODOWISKO.

26‑04‑2024 08:39:35
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

WYKAZ UZGODNIEŃ I OPINII DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA TERENÓW W GRANICACH DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH NR 89 I 91 OBRĘB PRZERZECZYN - ZDRÓJ

17‑04‑2024 12:36:14
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

DNIA 18.03.2024 R. WYSTĄPIONO DO ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO O UZGODNIENIE PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA TERENU W GRANICACH DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH NR 89 I 91 OBRĘB PRZERZECZYN - ZDRÓJ W GMINIE NIEMCZA, Z NANIESIONYMI PO UWAGACH ZMIANAMI

18‑03‑2024 14:56:55
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

DNIA 13.03.2024 R. WYSTĄPIONO DO REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ DO PAŃSTWOWEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA SANITARNEGO WE WROCŁAWIU Z WNIOSKIEM O ZAOPINIOWANIE PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA TERENU POŁOŻONEGO W GRANICACH OBRĘBU GEODEZYJNEGO PRZERZECZYN – ZDRÓJ, W GRANICACH DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH NR 89 I 91 WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA USTALEŃ PROJEKTU PLANU MIEJSCOWEGO NA ŚRODOWISKO

14‑03‑2024 10:30:13
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

DNIA 09.02.2024 R. PROJEKT MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA TERENU W GRANICACH DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH NR 89 I 91 OBRĘB PRZERZECZYN - ZDRÓJ W GMINIE NIEMCZA, ZOSTAŁ PRZESŁANY DO OPINIOWANIA I UZGODNIEŃ USTAWOWYCH.

09‑02‑2024 12:41:59
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

DNIA 08.02.2024 R. WYSTĄPIONO DO REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA WE WROCŁAWIU Z WNIOSKIEM O UZGODNIENIE ZAKRESU I STOPNIA SZCZEGÓŁOWOŚCI INFORMACJI WYMAGANYCH W PROGNOZIE ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO, USTALEŃ ZAWARTYCH W PROJEKCIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO W GRANICACH OBRĘBU GEODEZYJNEGO PRZERZECZYN – ZDRÓJ, W GRANICACH DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH NR 89 I 91.

09‑02‑2024 09:15:08
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

WYKAZ WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W OBRĘBIE WSI PRZERZECZYN – ZDRÓJ, W GRANICACH DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH NR 89 I 91.

08‑02‑2024 09:03:29
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY NIEMCZA O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA TERENU W GRANICACH DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH NR 89 I 91 OBRĘB PRZERZECZYN - ZDRÓJ

27‑10‑2023 08:51:56
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

UCHWAŁA NR LXIV/399/23 RADY MIEJSKIEJ W NIEMCZY Z DNIA 29 WRZEŚNIA 2023 R. W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA MPZP DLA TERENÓW W GRANICACH DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH NR 89 I 91 OBRĘB PRZERZECZYN - ZDRÓJ

03‑10‑2023 16:30:30
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Anna Korman
email: akorman@um.niemcza.pl
, w dniu:  26‑10‑2023 12:05:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Anna Korman
email: akorman@um.niemcza.pl
, w dniu:  26‑10‑2023 12:05:00
Data ostatniej aktualizacji:
26‑04‑2024 08:40:19
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie