MPZP- TEREN W GRANICACH DZIAŁKI EWIDENCYJNEJ NR 26 OBRĘB PRZERZECZYN - ZDRÓJ


OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY NIEMCZA O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH NAD PROJEKTEM MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA TERENU POŁOŻENEGO W GRANICACH DZIAŁKI EWIDENCYJNEJ NR 26, OBRĘB PRZERZECZYN – ZDRÓJ.

26‑04‑2024 08:38:10
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

WYKAZ UZGODNIEŃ I OPINII DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA TERENU W GRANICACH DZIAŁKI EWIDENCYJNEJ NR 26 OBRĘB PRZERZECZYN - ZDRÓJ

17‑04‑2024 12:28:00
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

DNIA 15.03.2024 R. WYSTĄPIONO DO REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ DO PAŃSTWOWEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA SANITARNEGO WE WROCŁAWIU O ZAOPINIOWANIE PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA TERENU W GRANICACH DZIAŁKI EWIDENCYJNEJ NR 26 OBRĘB PRZERZECZYN – ZDRÓJ

26‑03‑2024 16:35:48
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Przerzeczyn - Zdrój, w granicach działki ewidencyjnej nr 26

26‑03‑2024 16:23:47
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

DNIA 27.02.2024 R. WYSTĄPIONO DO ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO O UZGODNIENIE PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA DZIAŁKI NR 26 OBRĘB PRZERZECZYN – ZDRÓJ, Z NANIESIONYMI PO UWAGACH ZMIANAMI.

27‑02‑2024 11:23:13
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

DNIA 21.02.2024 R. WYSTĄPIONO DO MINISTRA ZDROWIA W WARSZAWIE O UZGODNIENIE PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA DZIAŁKI NR 26 OBRĘB PRZERZECZYN – ZDRÓJ, Z NANIESIONYMI PO UWAGACH ZMIANAMI.

27‑02‑2024 11:15:16
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

DNIA 08.02.2024 R. WYSTĄPIONO DO ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W DZIERŻONIOWIE O UZGODNIENIE PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA DZIAŁKI NR 26 OBRĘB PRZERZECZYN – ZDRÓJ, Z NANIESIONYMI PO UWAGACH ZMIANAMI.

09‑02‑2024 08:45:17
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

DNIA 08.02.2024 R. WYSTĄPIONO DO REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA Z WNIOSKIEM O WYRAŻENIE ZGODY NA ODSTĄPIENIE OD PRZEPROWADZENIA PROCEDURY STRATEGICZNEJ OCENY OODZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO, PROJKETU PLANU MIEJSCOWEGO DLA TERENU POŁOŻONEGO W GRANICACH DZIAŁKI EWIDENCYJNEJ NR 26, OBRĘB PRZERZECZYN - ZDRÓJ W GMINIE NIEMCZA.

09‑02‑2024 08:37:15
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

DNIA 30.01.2024 R. PROJEKT MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA TERENU W GRANICACH DZIAŁKI EWIDENCYJNEJ NR 26 OBRĘB PRZERZECZYN - ZDRÓJ W GMINIE NIEMCZA, ZOSTAŁ PRZESŁANY DO OPINIOWANIA I UZGODNIEŃ USTAWOWYCH

30‑01‑2024 15:23:24
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY NIEMCZA O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA TERENU W GRANICACH DZIAŁKI EWIDENCYJNEJ NR 26 OBRĘB PRZERZECZYN - ZDRÓJ

27‑10‑2023 08:45:51
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 11 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Anna Korman
email: akorman@um.niemcza.pl
, w dniu:  26‑10‑2023 12:01:50
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Anna Korman
email: akorman@um.niemcza.pl
, w dniu:  26‑10‑2023 12:01:50
Data ostatniej aktualizacji:
26‑04‑2024 08:39:04
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie