ZAŚWIADCZENIE O STANIE CYWILNYM


Sposób załatwienia spawy:

1. Wniosek o wydanie zaświadczenia składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego.

2. Wniosek można złożyć osobiście w urzędzie stanu cywilnego, lub w formie dokumentu elektronicznego, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym e_PUAP, za pośrednictwem skrzynki podawczej Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy na platformie ePUAP .

Nazwa skrytki: /l4r0h2i7wk/skrytka

3. Zaświadczenie może zostać wydane na wniosek, w formie dokumentu elektronicznego, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4. Zaświadczenie wydawane jest wyłącznie osobie, której dotyczy.

 

Wymagane dokumenty:

1. pisemny lub elektroniczny wniosek.

2. oświadczenie osoby, której zaświadczenie dotyczy o nieistnieniu okoliczności mających wpływ na stan cywilny, nieodzwierciedlonych w rejestrze stanu cywilnego, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

3. Przy odbiorze osobistym - dokument stwierdzający lub potwierdzający tożsamość /dowód osobisty lub paszport/.

 

Dodatkowe informacje:

1. Zaświadczenie ważne jest 6 miesięcy od daty jego sporządzenia.

2. Zaświadczenie o stanie cywilnym poza danymi osobowymi wnioskodawcy zawiera także oznaczenie jego stanu cywilnego jako sytuacji w odniesieniu do małżeństwa.

 

Opłata skarbowa:

1. Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia wynosi 38 zł.

2. Opłatę uiszcza się w Kasie Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy, parter, pokój nr 3 lub na konto Urzędu.

 

Konto bankowe: Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śląskich - Oddział w Niemczy ul. Rynek 10, 58-230 Niemcza,

nr konta: 45 95 33 10 56 2006 0000 46 46 0001.

3. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku.

 

Termin załatwienia:

1. Jeżeli wniosek o wydanie zaświadczenia został złożony do kierownika urzędu stanu cywilnego, który przechowuje akty stanu cywilnego dotyczące wnioskodawcy lub akty te znajdują się już w rejestrze stanu cywilnego - w miarę możliwości w dniu złożenia wniosku, najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

2. Jeżeli wniosek o wydanie zaświadczenia został złożony do kierownika urzędu stanu cywilnego, który nie przechowuje aktów stanu cywilnego dotyczących wnioskodawcy - w ciągu 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

 

Jednostka odpowiedzialna: Urząd Stanu Cywilnego, II piętro, pokój nr 15, tel 74 8376 068.

 

Tryb odwoławczy i skargowy:

Ustawa - prawo o aktach stanu cywilnego - nie przewiduje trybu odwoławczego.

Odmowa wydania zaświadczenia następuje w formie decyzji.

Odwołanie od wydanej decyzji można wnieść do Wojewody Dolnośląskiego, za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Niemczy, w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji. Skargę w sprawie można składać do Wojewody.

Podstawa prawna: art. 2 ust. 6, art.12, 44, 4, 125 - prawo o aktach stanu cywilnego - ustawa z dnia 28 listopada 2014.

 

Załączniki:

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,5MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
621KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Magdalena Szydłowska , w dniu:  06‑08‑2020 13:41:19
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Magdalena Szydłowska
email: mszydlowska@um.niemcza.pl
, w dniu:  06‑08‑2020 13:41:19
Data ostatniej aktualizacji:
06‑08‑2020 13:54:56
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie