Ochrona danych osobowych w USC


OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – URZĘDZIE STANU CYWILNEGO W NIEMCZY  

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH W USC W NIEMCZY  

  

Administratorem Państwa danych osobowych – zgodnie z art. 9 oraz art. 124 ust. 8 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tj. Dz.U. z 2022 poz. 350 ze zm.) –  USC reprezentowany przez Kierownika.  

  

Z Administratorem Danych Osobowych w USC, możecie się Państwo kontaktować w następujący sposób: 

 1. pod adresem poczty elektronicznej: mszydlowska@um.niemcza.pl   
 2. telefonicznie: tel. 74 8376 068, 74 8376 280 
 3. pisemnie na adres: Urząd Stanu Cywilnego w Niemczy ul. Rynek 10, 58-230 Niemcza, adres strony internetowej https://bip.um.niemcza.pl/bipkod/006/004/001 adres na platformie EPUAP: /l4r0h2i7wk/skrytka,  
 4. budynek UM w Niemczy II piętro, pokój nr 15   
 5. osobiście: adres jw.  

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W USC W NIEMCZY 

 

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Niemczy nie wyznaczył odrębnego Inspektora Ochrony Danych, funkcja ta jest realizowana przy wsparciu Inspektora Ochrony Danych powołanego w Urzędzie Miejskim w Niemczy, którym jest Pan Tomasz Więckowski. 

 

Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w UM w Niemczy, możecie się Państwo kontaktować w następujący sposób: 

 1. pod adresem poczty elektronicznej: iod2@synergiaconsulting.pl     
 2. telefonicznie: tel. +48 693 337 954 
 3. pisemnie na adres: Urząd Stanu Cywilnego w Niemczy ul. Rynek 10, 58-230 Niemcza, adres strony internetowej https://bip.um.niemcza.pl/bipkod/006/004/001 adres na platformie EPUAP: /l4r0h2i7wk/skrytka,  
 4. osobiście po wcześniejszym umówieniu spotkania: adres i dane kontaktowe jw. 

Dziedzinowe klauzule informacyjne na temat przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 13 lub 14 rozporządzenia RODO w Urzędzie Stanu Cywilnego w Niemczy 

 1. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
  na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych) 
 2. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
  na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności) 
 3. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
  na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska. 
 
 
Więcej na temat ochrony danych w USC w stanowisku UODO https://uodo.gov.pl/pl/223/1443
Informacja wytworzona przez:
Wojciech Borzestowski
email: wbe@um.niemcza.pl tel.:74 8376 265 fax: 74 8376 280
, w dniu:  29‑06‑2022 08:58:04
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Wojciech Borzestowski
email: wbe@um.niemcza.pl tel.:74 8376 265 fax: 74 8376 280
, w dniu:  29‑06‑2022 08:58:04
Data ostatniej aktualizacji:
29‑06‑2022 08:58:14
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie