OŚWIADCZENIE MAŁŻONKA ROZWIEDZIONEGO O POWROCIE DO NAZWISKA NOSZONEGO PRZED ZAWARCIEM MAŁŻEŃSTWA


Sposób załatwienia sprawy:

W ciągu trzech miesięcy, od uprawomocnienia się orzeczenia sądu o rozwodzie, małżonek rozwiedziony, który w skutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, może przez oświadczenie złożone przed kierownikiem usc lub przed konsulem powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa.

 

Wymagane dokumenty:

- dowód osobisty lub paszport wnioskodawcy.

 

Dodatkowe informacje: Oświadczenie można złożyć w dowolnym urzędzie stanu cywilnego.

 

Opłata skarbowa: 11 zł – czynność dodatkowa.

Opłaty dokonuje się na miejscu w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy, parter, pokój nr 3.

 

Termin załatwienia:

W dniu złożenia wniosku - jeżeli akt znajduje się w księdze przechowywanej w miejscowym usc, lub znajduje się w rejestrze stanu cywilnego, albo gdy strona przedstawi odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego rozwiązaniu lub ustaniu.

W przeciwnym razie – do 10 dni od złożenia wniosku.

 

Jednostka odpowiedzialna: Urząd Stanu Cywilnego, II piętro, pokój nr 15, tel 74 8376 068.

 

Tryb odwoławczy i skargowy:

Ustawa - prawo o aktach stanu cywilnego - nie przewiduje trybu odwoławczego.

Odmowa dokonania czynności związanej z rejestracją stanu cywilnego, mogącej mieć wpływ na stan cywilny osoby, następuje w formie decyzji.

Odwołanie od wydanej decyzji można wnieść do Wojewody Dolnośląskiego, za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Niemczy, w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji. Skargę w sprawie można składać do Wojewody Dolnośląskiego.

 

Podstawa prawna: art. 18, 90, ustawy z 28 listopada 2014 - Prawo o aktach stanu cywilnego, art.59 - Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy.

 

Załączniki:

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,5MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
423KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Magdalena Szydłowska , w dniu:  06‑08‑2020 13:32:44
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Magdalena Szydłowska
email: mszydlowska@um.niemcza.pl
, w dniu:  06‑08‑2020 13:32:44
Data ostatniej aktualizacji:
06‑08‑2020 13:40:53
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie