AKT ZGONU


Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:
Rejestracja zgonu osoby następuje w urzędzie stanu cywilnego na terenie działania którego miał miejsce fakt zgonu.

 

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:
Do zgłoszenia zgonu są obowiązani w kolejności:

 • małżonek lub dzieci zmarłego,

 • najbliżsi krewni lub powinowaci.


Zgłoszenia zgonu można dokonać działając przez pełnomocnika.

Pełnomocnik dołącza do kompletu dokumentów oryginał lub urzędowo potwierdzony odpis pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo musi wskazywać kto, kogo, do jakiej czynności upoważnia, a ponadto musi być zaopatrzone w datę i podpis mocodawcy.

 

Opłaty:

 • sporządzenie aktu zgonu oraz odpis skrócony aktu zgonu  wydawane po rejestracji są wolne od opłaty skarbowej.
 • opłata skarbowa od pełnomocnictwa - 17 zł, za wyjątkiem pełnomocnictw udzielonych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, które zwolnione są z opłaty skarbowej.
   

Płatności można dokonać :

 • gotówką lub kartą płatniczą w Kasie Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy, parter, pokój nr 3,

 • przelewem na konto : 
  Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śląskich - Oddział w Niemczy ul. Rynek 10, 58-230 Niemcza, nr konta: 45 95 33 10 56 2006 0000 46 46 0001. podając w tytule przelewu dane pełnomocnika i zakres pełnomocnictwa.


Termin i sposób załatwienia sprawy:
Zgłoszenie zgonu następuje przez złożenie we właściwym USC karty zgonu w terminie 3 dni od dnia jej sporządzenia.

Jeżeli zgon nastąpił na skutek choroby zakaźnej, zgłoszenia zgonu dokonuje się w ciągu 24 godzin od zgonu.

 

Na potwierdzenie dokonania rejestracji wnioskodawca otrzymuje 1 egzemplarz odpisu skróconego aktu zgonu.

 

Tryb odwoławczy:
Nie występuje.

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego. 

 • Ustawa z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. 


Wymagane wnioski i dokumenty:

 • karta zgonu wystawiona przez lekarza,

 • dowód osobisty osoby zmarłej,

 • paszport osoby zmarłej – jeśli był ważny w chwili zgonu,

 • oryginał lub urzędowo potwierdzony odpis pełnomocnictwa – jeśli osoba obowiązana do zgłoszenia zgonu działa przez pełnomocnika,

 • oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej lub wydruk przelewu bankowego.

Załączniki:

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,5MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
575KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Magdalena Szydłowska , w dniu:  06‑08‑2020 13:17:15
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Magdalena Szydłowska
email: mszydlowska@um.niemcza.pl
, w dniu:  06‑08‑2020 13:17:15
Data ostatniej aktualizacji:
06‑08‑2020 13:25:48
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie