2018 rok


Obwieszczenie znak WPN.082.3.52.2018.AH z 06 grudnia 2018 r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu

Link do strony: http://bip.um.niemcza.pl/res/serwisy/pliki/19906197?version=1.0

 

OBWIESZCZENIE nr 17/VII/IGP-2018 BURMISTRZA ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH z dnia 27 lipca 2018 r.

Link do strony: https://bip.um.niemcza.pl/res/serwisy/pliki/18991242?version=1.0

 

OBWIESZCZENIE nr 13/VII/IGP-2018 BURMISTRZA ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH z dnia 6 lipca 2018 r.

Link do strony: https://bip.um.niemcza.pl/res/serwisy/pliki/18882336?version=1.0

 

OBWIESZCZENIE nr 12/VI/IGP-2018 BURMISTRZA ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH z dnia 29 czerwca 2018 r.

Link do strony: https://bip.um.niemcza.pl/res/serwisy/pliki/18847109?version=1.0

 

OBWIESZCZENIE nr 9/IV/IGP-2018 BURMISTRZA ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH z dnia 26 kwietnia 2018 r.

Link do strony: https://bip.um.niemcza.pl/res/serwisy/pliki/18342733?version=1.0

 

Niemcza, 27 kwiecień 2018 r.


Dotyczy sprawy: RNG.6220.1.000002.2018
Numer pisma: RNG.KW-000408/18


OBWIESZCZENIE

    Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257) w związku z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1405)

Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza

podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26 kwietnia 2018 r. wydał decyzję znak RNG.KW-000403/18 umarzającą postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa Stacji Bazowej Telefonii Komórkowej DZR3102 wraz z przyłączem elektrycznym na działce nr 47/2, obręb Nowa Wieś Niemczańska, gmina Niemcza, powiat dzierżoniowski”.

    Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257), do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

    Z treścią wymienionej decyzji, dokumentacją sprawy oraz opiniami można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Niemcza w Niemczy, Rynek 10, pokój nr 5, w godzinach od 830 do 1530 w terminie 14 dni od dnia podania powyższego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

    Data podania do publicznej wiadomości obwieszczenia: 30 kwietnia 2018 r. Podano do publicznej wiadomości poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy oraz ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. urzędu.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ww. obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza

 

OBWIESZCZENIE nr 3/III/IGP-2018 BURMISTRZA ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH z dnia 1 marca 2018 r.

Link do strony: bip.um.niemcza.pl/res/serwisy/pliki/18006991?version=1.0

 

Niemcza, 22 luty 2018 r.

Dotyczy sprawy: RNG.6220.1.000001.2018
Numer pisma: RNG.KW-000191/18


OBWIESZCZENIE

    Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257) w związku z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1405)

Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza

podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21 lutego 2018 r. wydał decyzję znak RNG.KW-000188/18 umarzającą postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa silosowego magazynu zbożowego na terenie działki nr 498 w Gilowie”.

    Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257), do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

    Z treścią wymienionej decyzji, dokumentacją sprawy oraz opiniami można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Niemcza w Niemczy, Rynek 10, pokój nr 5, w godzinach od 830 do 1530 w terminie 14 dni od dnia podania powyższego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

    Data podania do publicznej wiadomości obwieszczenia: 22 luty 2018 r. Podano do publicznej wiadomości poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy oraz ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. urzędu.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ww. obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza

Obwieszczenie znak WPN.082.3.52.2018.AH z 06 grudnia 2018 r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu

10‑12‑2018 08:54:14
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OBWIESZCZENIE nr 17/VII/IGP-2018 BURMISTRZA ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH z dnia 27 lipca 2018 r.

03‑08‑2018 13:36:22
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie nr 13/VII/IGP-2018 Burmistrza Ząbkowic Śląskich z dnia 6 lipca 2018 r.

17‑07‑2018 13:28:46
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie nr 12/VI/IGP-2018 Burmistrza Ząbkowic Śląskich z dnia 29 czerwca 2018 roku.

11‑07‑2018 12:28:35
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OBWIESZCZENIE nr 3/III/IGP-2018 BURMISTRZA ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH z dnia 1 marca 2018 r.

09‑03‑2018 08:16:20
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Grzegorz Procków
email: gprockow@um.niemcza.pl tel.:748376994
, w dniu:  22‑02‑2018 13:25:01
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Procków
email: gprockow@um.niemcza.pl tel.:748376994
, w dniu:  22‑02‑2018 13:25:01
Data ostatniej aktualizacji:
10‑12‑2018 08:59:45
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie