KONKURSY I DOTACJE


Oferta realizacji zadania publicznego z art. 19a

17‑04‑2019 12:25:49
Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podaje się do publicznej wiadomości ofertę realizacji zadania publicznego pn: "XVIII Złaz Piechurów Turystów Dolnego Śląska" złożoną przez Koło Terenowe Familia z siedzibą w Dzierzoniowie działające przy Oddziale PTTK w Ząbkowicach Śl. Ewentualne uwagi do oferty należy zgłaszać do 24.04.2019 pisemnie na adres UMiG Niemcza, Rynek 10, 58-230 Niemcza lub mailowo: sekretariat@um.niemcza.pl
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Oferta realizacji zadania publicznego z art. 19a

22‑03‑2019 13:59:07
Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podaje się do publicznej wiadomości ofertę realizacji zadania publicznego pn: "Druk niskonakładowego wydawnictwa" złożoną przez Stowarzyszenie Muzeum Ziemi Niemczańskiej. Ewentualne uwagi do oferty należy zgłaszać do 29.03.2019 pisemnie na adres UMiG Niemcza, Rynek 10, 58-230 Niemcza lub mailowo: sekretariat@um.niemcza.pl
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

2 oferty realizacji zadania publicznego z art. 19a

08‑03‑2019 08:19:30
Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podaje się do publicznej wiadomości oferty realizacji 2 zadań publicznych pn: "Stworzenie miejsca wypoczynku i integracji wielopokoleniowej oraz równieśniczej poprzez wybrukowanie nawierzchni pod altaną na boisku sportowym w Sołectwie Podlesie" oraz "Utrzymanie boiska sportowego w Podlesiu" złożoną przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Podlesie i Ruszkowice "Razem możemy więcej". Ewentualne uwagi do oferty należy zgłaszać do 15.03.2019 do godziny 12:00 pisemnie na adres UMiG Niemcza, Rynek 10, 58-230 Niemcza lub mailowo: sekretariat@um.niemcza.pl
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Oferta realizacji zadania publicznego z art. 19a

27‑02‑2019 16:05:03
Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podaje się do publicznej wiadomości ofertę realizacji zadania publicznego pn: "Utrzymanie i wykorzystanie obiektów sportowych w Gilowie oraz prowadzenie zajęć sportowych i udział w turniejach i zawodach" złożoną przez LKS w Gilowie. Ewentualne uwagi do oferty należy zgłaszać do 07.03.2019 do godziny 12:00 pisemnie na adres UMiG Niemcza, Rynek 10, 58-230 Niemcza lub mailowo: sekretariat@um.niemcza.pl
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Oferta realizacji zadania publicznego z art. 19a

27‑02‑2019 16:00:05

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podaje się do publicznej wiadomości ofertę realizacji zadania publicznego pn: "Prowadzenie zajęć sportowych i udział w turniejach i zawodach dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych w Niemczy" złożoną przez KS Niemczanka. Ewentualne uwagi do oferty należy zgłaszać do 07.03.2019 do godziny 12:00 pisemnie na adres UMiG Niemcza, Rynek 10, 58-230 Niemcza lub mailowo: sekretariat@um.niemcza.pl

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Oferta realizacji zadania publicznego z art. 19a

12‑02‑2019 16:40:06
Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podaje się do publicznej wiadomości ofertę realizacji zadania publicznego pn: "Utrzymanie i wykorzystanie obiektów sportowych w Gilowie oraz prowadzenie zajęć sportowych i udział w turniejach i zawodach" złożoną przez LKS w Gilowie. Ewentualne uwagi do oferty należy zgłaszać do 19.02.2019 do godziny 12:00 pisemnie na adres UMiG Niemcza, Rynek 10, 58-230 Niemcza lub mailowo: sekretariat@um.niemcza.pl
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konkurs na realizację zadania "Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom..."

12‑12‑2018 12:00:14

Zgodnie z zarządzeniem Nr 18/VIII/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NIEMCZA z dnia 11.12.2018 roku ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego „ZAPEWNIENIE OPIEKI BEZDOMNYM ZWIERZĘTOM Z TERENU GMINY NIEMCZA I PRZETRZYMYWANIE ICH W SCHRONISKU DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT w roku 2019.”

Na w/w zadanie w projekcie budżetu Gminy Niemcza na rok 2019 przeznaczona jest kwota 25.000,00 zł.

Treść ogłoszenia w załączniku poniżej

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje projektu Rocznego programu współpracy Gminy Niemcza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019

17‑08‑2018 14:01:27

Podaje się do konsultacji publicznej treść projektu Rocznego programu współpracy Gminy Niemcza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019. Termin konsultacji wyznacza się na czas od 20.08.2018r. do 03.09.2018r.

Uwagi, wnioski i propozycje należy składać pisemnie w sekretariacie UMiG Niemcza lub mailowo na adres izamirska@um.niemcza.pl z podaniem kolejno:

1. Imienia i nazwiska osoby zgłaszającej

2. Reprezentowanej organizacji

3. Treści uwagi / wniosku / propozycji

4. Danych kontaktowych (telefon, mail)

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wzór opisu faktur i rachunków rozliczanych z dotacji

24‑07‑2018 13:01:01

Do rozliczenia dotacji należy przedłożyć opisane faktury. Co powinien zawierać opis faktury - proszę zapoznać się ze wzorem załączonym poniżej.

Taki wzór można zamieścić na pieczątkach, lub wdrukowywać na faktury - dla ułatwienia sobie pracy.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ocena realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2017

30‑07‑2018 12:41:43

Ocena realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2017

przyjętego uchwałą RM Nr XXIV/121/16 z dnia 2016-10-28

 

 

Ocena realizacji programu;

Oceny realizacji dokonuje się po zakończeniu realizacji programu, w oparciu o następujące wskaźniki:

  1. Liczba organizacji pozarządowych, które otrzymały dofinansowanie z budżetu Gminy Niemcza na realizację zadań publicznych - 10
  2. Liczba zadań publicznych, które otrzymały wsparcie z budżetu Gminy Niemcza - 12
  3. Wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych - 142 610,00 zł

 

Program miał być realizowany we współpracy z organizacjami pozarządowymi przez:

 

  1. Referat Promocji i Rozwoju Lokalnego Urzędu Miasta i Gminy Niemcza – zlecanie dotacji zgodnie z Programem współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2017 – współpraca finansowa zgodnie z powyższym, pozafinansowa ze wszystkimi organizacjami działającymi na terenie / na rzecz mieszkańców Gminy Niemcza.
  2. referaty merytoryczne Urzędu Miasta i Gminy Niemcza – zadanie „Profilaktyczna sterylizacja” zostało zrealizowane w ramach działań i z budżetu Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Nieruchomości i Działalności Gospodarczej

3)  jednostki organizacyjne Gminy, m.in.:

 

a) Niemczański Ośrodek Kultury – pozafinansowa współpraca głównie z:
- Towarzystwem Miłośników Niemczy i Ziemi Niemczańskiej

- Klubem Osób Niewidomych, Niepełnosprawnych, Emerytów i Rencistów „Radość” w Niemczy

- Klubem Sportowym „Niemczanka”

- Stowarzyszeniem Muzeum Ziemi Niemczańskiej

- Stowarzyszeniem Na Rzecz Wsi Podlesie i Ruszkowice „Razem Możemy Więcej”

- Ochotniczą Strażą Pożarną w Niemczy

- Polskim Związkiem Emerytów Rencistów i Inwalidów

- Niemczańskim Towarzystwem Turystycznym

- Stowarzyszeniem Niemcza – Partnerstwo Miast

- Związkiem Harcerstwa Polskiego – Hufiec Łagiewniki

- Fundacją Polskie Gniazdo

- Stowarzyszeniem e-żaczek Przerzeczyn-Zdrój

- Stowarzyszeniem Ślężanie LGD

- Polskim Towarzystwem Turystycznym Oddział w Ząbkowicach Śl.

- Polskim Towarzystwem Turystycznym Oddział Ziemi Strzelińskiej

- Fundacją Polskie Gniazdo

 

b) Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Niemczy – pozafinansowa współpraca głównie z:

- Stowarzyszeniem Niemcza Partnerstwo Miast

- Towarzystwem Miłośników Niemczy i Ziemi Niemczańskiej

- Parafią w Gilowie

- Parafią w Księginicach

- Stowarzyszeniem e-żaczek w Przerzeczynie-Zdrój

- Stowarzyszeniem Szkoła z Baśni w Gilowie

 

c) Ośrodek Pomocy Społecznej

- OSP w Niemczy

- Związkiem Harcerstwa Polskiego – Hufiec Łagiewniki

 

d) Placówki oświatowe Gminy Niemcza – ZS w Niemczy / Szkoła Podstawowa w Niemczy – pozafinansowa współpraca głównie z:

- Stowarzyszeniem Niemcza Partnerstwo Miast

- Towarzystwem Miłośników Niemczy i Ziemi Niemczańskiej

- Stowarzyszeniem Znak Rodła

- Fundacją Polskie Gniazdo

- Stowarzyszeniem Nauczycieli Języka Niemieckiego

- Stowarzyszeniem Na Rzecz Wsi Podlesie i Ruszkowice „Razem Możemy Więcej”

 

Biorąc powyższe pod uwagę oceniam realizację programu pozytywnie.

 

Niemcza dn. 29.03.2018
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów archiwalnych: 84 Numer strony: 1  2  3  4  5  
Informacja wytworzona przez:
Izabela Zamirska-Rajek
email: izamirska@um.niemcza.pl tel.:748376995 fax: 748376280
, w dniu:  21‑10‑2011 09:58:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Wojciech Borzestowski , w dniu:  21‑10‑2011 09:58:00
Data ostatniej aktualizacji:
17‑04‑2019 12:32:15
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie