Lipiec-wrzesień


Sprawozdanie z pracy międzysesyjnej Burmistrza Miasta i Gminy w Niemczy
25 czerwca 2015 r.

Udział w ceremonii zakończenia roku szkolnego w Gilowie.

26 czerwca 2015 r.

Zakończenie roku szkolnego w Szkole Podstawowej w Przerzeczynie-Zdroju.

Udział w uroczystościach zakończenia roku szkolnego w Przedszkolu Publicznym
w Niemczy.

27 czerwca 2015 r.

Udział w Nocy Świętojańskiej w Podlesiu.

29 czerwca 2015 r.

Udział w pracach komitetu założycielskiego Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego Powiatu Dzierżoniowskiego.

2 lipca 2015 r.

Konkurs na stanowisko Dyrektora Przedszkola Publicznego w Niemczy.

9 lipca 2015 r.

Wyjazd do kopalni kruszywa Sjenit w sprawie współpracy z gminą w zakresie udrożnienia rowów odprowadzających wody opadowe w okolicy kopalni.

14 lipca 2015 r.

Spotkanie w sprawie podziału środków w obecnej perspektywie finansowej w ramach RPO.

15 lipca 2015 r.

Rozmowy z Dyrektorem NOK-u Panem Andrzejem Kukułą w sprawie tegorocznych milenijnych Dni Niemczy.

21 lipca 2015 r.

Kolejne spotkanie w sprawie podziału środków dostępnych w ramach RPO.

22 lipca 2015 r.

Wizyta przedstawiciela PCZ w sprawie planów i zamierzeń inwestycyjnych na terenie naszej gminy.

23 lipca 2015 r.

Wyjazd do banków w sprawie pomocy dla pogorzelców z Kietlina.

27 lipca 2015 r.

Spotkanie z Ministrem Spraw Zagranicznych Panem Grzegorzem Schetyną w ramach wyjazdowego posiedzenia Rady Ministrów.

30 lipca 2015 r.

Rozmowy z Dyrektorem Arboretum Wojsławice i Prezesem WiK-u w sprawie ewentualnego wodociągu do Wojsławic.

1 sierpnia 2015 r.

Udział w Festynie odbywającym się w Kietlinie związanym z pomocą dla pogorzelców.

5 sierpnia 2015 r.

Spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego w sprawie niskiej emisji w miejscowościach uzdrowiskowych.

Udział w pracach sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Niemczy.

9 sierpnia 2015 r.

Wyjazd z grupą motocyklistów z naszej gminy do Letohradu.

12 sierpnia 2015 r.

Udział w pracach komitetu monitorującego wspólny projekt Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego.

19 sierpnia 2015 r.

Spotkanie z mieszkańcami miejscowości Kietlin, Wilków Wielki i Niemcza w sprawie rozpoczynającej się inwestycji "Ferma kur" w naszej gminie.

22 sierpnia 2015 r.

Udział w dożynkach parafialnych w Gilowie.

23 sierpnia 2015 r.

Udział w mszy dożynkowej w Wilkowie Wielkim i dożynkach w Przerzeczynie-Zdroju.

24 sierpnia 2015 r.

Spotkanie z przedstawicielem Nadleśnictwa Henryków w sprawie przejęcia we władanie gruntów na terenie naszej gminy.

Spotkanie z przedstawicielami Fundacji "Polskie Gniazdo", która zakupiła nieruchomość na terenie naszej gminy.

25 sierpnia 2015 r.

Pożegnanie Dyrektora Przedszkola - Panią Barbarę Kałamagę.

Rozmowy z Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy Panią Agnieszką Walawską w sprawie ewentualnego utworzenia na terenie naszej gminy Centrum Integracji Społecznej.

28 sierpnia 2015 r.

Rozmowy z Nadleśnictwem Świdnica w sprawie dofinansowania remontu drogi gminnej
w Gilowie.

30 sierpnia 2015 r.

Udział w dożynkach gminnych w Łagiewnikach.

31 sierpnia 2015 r.

Wyjazd do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu i rozmowa z Panią Prezes na tematy związane z finansami gminy.

1 września 2015 r.

Udział w rozpoczynającym się roku szkolnym w Zespole Szkół w Niemczy.

Udział w wojewódzkiej inauguracji roku szkolnego odbywającej się w Dzierżoniowie.

2 września 2015 r.

Udział w pracach zarządu Euroregionu Glacensis.

3 września 2015 r.i

Spotkanie z przedstawicielami wsi Kietlin i konsultacje w sprawie koncepcji zagospodarowania ścieków wsi Kietlin.

Spotkanie z właścicielem oczyszczalni Panem Wiesławem Surmą i rozmowa na temat ewentualnego nabycia oczyszczalni przez Gminę Niemcza.

Wizyta w Nowej Wsi Niemczańskiej i zapoznanie się z aktualnymi potrzebami sołectwa.

4 września 2015 r.

Wyjazd do Ligoty Małej i konsultacje z konserwatorem przyrody na temat ewentualnych prac w parku ligockim.

9 września 2015 r.

Udział w zebraniu wiejskim Sołectwa Gilów-Gola Dzierżoniowska.

10 września 2015 r.

Udział w pracach Powiatowej Rady Zatrudnienia.

11 września 2015 r.

Wręczenie nagród w turnieju piłkarskim odbywającym się na Orliku w Niemczy.

Oficjalne otwarcie Dni Niemczy.

12-13 września 2015 r.

Milenijne Dni Niemczy.

14 września 2015 r.

Udział w pracach połączonych Komisji Rady Miejskiej.

15 września 2015 r.

Udział w pracach Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunalnego.

16 września 2015 r.

Udział w konsultacjach prowadzonych przez Nadleśnictwo Świdnica przy pracach nad sporządzeniem operatu turystycznego na terenie Nadleśnictwa Świdnica.

17 września 2015 r.

Rozmowy ze Starostą Dzierżoniowskim Panem Januszem Guzdkiem w sprawie planu remontu dróg powiatowych.

18 września 2015 r.

Rozmowa z Zarządem Fundacji "Polskie Gniazdo".

Informacja wytworzona przez:
Marzena Krzyśko
email: mkrzysko@um.niemcza.pl
, w dniu:  18‑09‑2015 10:00:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marzena Krzyśko
email: mkrzysko@um.niemcza.pl
, w dniu:  18‑09‑2015 10:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
18‑09‑2015 10:00:55
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie