Ewidencja działalności gospodarczej


Informacja dla przedsiębiorców - CEIDG

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (w skrócie CEIDG) jest spisem przedsiębiorców, będących osobami fizycznymi, działających na terenie Polski.

Zadaniem CEIDG jest:

* - ewidencjonowanie przedsiębiorców będących osobami fizycznymi;
* - udostępnianie informacji o przedsiębiorcach i innych podmiotach w zakresie wskazanym w ustawie;
* - umożliwienie wglądu do danych bezpłatnie udostępnianych przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego;
* - umożliwienie ustalenia terminu i zakresu zmian wpisów w CEIDG oraz wprowadzającego je organu.

Obowiązuje nowy formularz CEIDG-1 wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, w miejsce dotychczasowego formularza EDG-1.
Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego.

Tryb składania wniosku:

1. w formie elektronicznej - za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej CEIDG, w BIP Ministra Gospodarki oraz za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej.

Wniosek o wpis do CEIDG w formie dokumentu elektronicznego:

* - opatrzony jest podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, przy zachowaniu zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym albo
* - podpisywany podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, albo
* - podpisywany podpisem osobistym, o którym mowa w przepisach o dowodach osobistych,
* - albo podpisywany w inny sposób akceptowany przez system CEIDG umożliwiający jednoznaczną identyfikację osoby składającej wniosek i czas jego złożenia.

2. w formie tradycyjnej - wypełniając formularz papierowy i składając go w urzędzie gminy:

* - osobiście - wówczas wniosek opatrzony jest własnoręcznym podpisem wnioskodawcy;
* - wysłany listem poleconym - wówczas wniosek opatrzony jest własnoręcznym podpisem wnioskodawcy, którego własnoręczność poświadczona jest przez notariusza.

Organ gminy potwierdza tożsamość wnioskodawcy składającego wniosek i potwierdza wnioskodawcy, za pokwitowaniem, przyjęcie wniosku.

Ze względu na fakt, że wpisy w dotychczasowych ewidencjach gminnych tworzone były na przestrzeni lat w oparciu o zmieniające się przepisy prawne, należy dokonać aktualizacji:

1. kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności (obowiązują PKD2007);
2. danych adresowych.

Należy także uzupełnić wpis o numer PESEL lub (i) NIP oraz usunąć wielokrotne wpisy jednego przedsiębiorcy - osoby fizycznej.

Instrukcja CEIDG-1

10‑01‑2012 11:08:00
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wniosek CEIDG-1

10‑01‑2012 11:06:00
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Grzegorz Procków
email: gprockow@um.niemcza.pl tel.:748376994
, w dniu:  10‑01‑2012 09:50:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Procków
email: gprockow@um.niemcza.pl tel.:748376994
, w dniu:  10‑01‑2012 09:50:00
Data ostatniej aktualizacji:
10‑01‑2012 11:09:57
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie