Statystyki


Tytuł Autor Ilość
Referat Budownictwa i Rozwoju Lokalnego Wojciech Borzestowski 17389
Podatki i opłaty lokalne Tomasz Ryszard Jara 17223
Zagospodarowanie przestrzenne Anna Korman 16978
Praca Rady Miejskiej Wojciech Borzestowski 16833
Wieloletnia Prognoza Finansowa Wojciech Borzestowski 16764
Uchwały Rady Miejskiej Wojciech Borzestowski 16715
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Przerzeczyn Zdrój Agnieszka Rożek 16702
Wybory Samorządowe Kazimiera Grejnia 16202
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Wojciech Borzestowski 16065
Sekretariat Burmistrza Robert Woźnicki 15933
Lokalny Plan Rewitalizacji Wojciech Borzestowski 15925
Budżet Edyta Dziadkowiec 15891
Działalność gospodarcza Grzegorz Procków 15756
Skargi i wnioski Agnieszka Borowska 15718
JEDNOSTKI POMOCNICZE Agnieszka Borowska 15613