Statystyki


Tytuł Autor Ilość
Referat Budownictwa i Rozwoju Lokalnego Anna Korman 16800
Uchwały Rady Miejskiej Monika Kunysz 16715
Burmistrz Miasta i Gminy Urszula Adamczyk 16694
Wieloletnia Prognoza Finansowa Wojciech Borzestowski 16641
Zagospodarowanie przestrzenne Agnieszka Borowska 16200
Praca Rady Miejskiej Wojciech Borzestowski 16175
Sekretariat Burmistrza Wojciech Borzestowski 15900
Lokalny Plan Rewitalizacji Wojciech Borzestowski 15784
Działalność gospodarcza Grzegorz Procków 15744
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Agnieszka Borowska 15726
Skargi i wnioski Agnieszka Borowska 15684
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Przerzeczyn Zdrój Anna Korman 15671
Budżet Edyta Dziadkowiec 15548
Wybory Samorządowe Robert Woźnicki 15444
JEDNOSTKI POMOCNICZE Agnieszka Borowska 15183