Ogłoszenia


Udział w debacie nad raportem o stanie Gminy Niemcza za 2021 rok.

12‑05‑2022 09:04:08

Informacja nt. zgłoszenia się do udziału w debacie

nad raportem o stanie Gminy Niemcza za 2021 rok.

 

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zmianami) Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza przedstawia Radzie Miejskiej w Niemczy Raport o stanie Gminy Niemcza za rok 2021 w terminie do dnia 31 maja 2022 r. (Raport został złożony w biurze Rady Miejskiej w Niemczy dnia 09 maja 2022 r.). Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim.

W debacie nad Raportem o stanie Gminy Niemcza za 2021 rok zabierają głos radni bez ograniczeń czasowych oraz mieszkańcy gminy.

W związku z powyższym mieszkaniec gminy, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób (w gminie liczącej do 20.000 mieszkańców) do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Niemczy.
Zgodnie z art. 28 aa ust. 8 ustawy o samorządzie gminnym „Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącą Rady Miejskiej zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba  że Rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.”

Sesja, na której zostanie przedstawiony raport o stanie Gminy Niemcza odbędzie się dnia 31 maja 2022 r. w sali widowiskowej Niemczańskiego Ośrodka Kultury, Rynek 32, godz.13:00. W związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 30 maja 2022 r. (poniedziałek), do godziny 13:00 w pok. nr 19 (Biuro Rady Miejskiej) Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy, Rynek 10, 58-230 Niemcza.

Formularz zgłoszenia do debaty dostępny na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta i Gminy Niemcza do pobrania a także w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy (pok.10) oraz w Biurze Rady Miejskiej w Niemczy (pok. 19).

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Niemczy

(-) Andrzej Osipowicz

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Agnieszka Borowska
email: aborowska@um.niemcza.pl
, w dniu:  24‑05‑2019 11:48:32
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Agnieszka Borowska
email: aborowska@um.niemcza.pl
, w dniu:  24‑05‑2019 11:48:32
Data ostatniej aktualizacji:
12‑05‑2022 09:07:39
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie