Ogłoszenia


Udział w debacie nad raportem o stanie Gminy Niemcza za 2018 rok.

24‑05‑2019 11:49:26

Informacja nt. zgłoszenia się do udziału w debacie

nad raportem o stanie gminy Niemcza za 2018 rok.

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zmianami) Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza przedstawia Radzie Miejskiej w Niemczy Raport o stanie Gminy Niemcza za rok 2018 w terminie do dnia 31 maja 2019 r. (Raport został złożony do biura Rady Miejskiej w dniu 14.05.2019 r.).
Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim.

W debacie nad Raportem o stanie Gminy Niemcza za 2018 rok zabierają głos Radni bez ograniczeń czasowych oraz mieszkańcy gminy.

W związku z powyższym mieszkaniec gminy, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób (dotyczy gminy liczącej do 20.000 mieszkańców) do Przewodniczącej Rady Miejskiej w Niemczy.
Zgodnie z ust. 8 art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym „Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącą Rady Miejskiej zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.”
VIII Sesja, na której zostanie przedstawiony raport o stanie Gminy Niemcza odbędzie się 31 maja 2019 r., w sali posiedzeń UMiG w Niemczy, Rynek 10, godz.14:00. W związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 30 maja 2019 r. (czwartek), do godziny 14:30 w pok. nr 18 (Biuro Rady Miejskiej w Niemczy)  UMiG w Niemczy, Rynek 10, 58-230 Niemcza.
Formularz zgłoszenia do debaty dostępny w załączeniu a także w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Niemczy (pok.10) oraz w Biurze obsługi Rady Miejskiej (pok. 18)

Przewodnicząca Rady Miejskiej

w Niemczy

(-) Paulina Dziedzic

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Agnieszka Borowska
email: aborowska@um.niemcza.pl
, w dniu:  24‑05‑2019 11:48:32
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Agnieszka Borowska
email: aborowska@um.niemcza.pl
, w dniu:  24‑05‑2019 11:48:32
Data ostatniej aktualizacji:
24‑05‑2019 11:58:27
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie