Ogłoszenia


Udział w debacie nad raportem o stanie Gminy Niemcza.

17‑05‑2022 11:30:08

Informacja

o prawie zgłoszenia się mieszkańca gminy do udziału w debacie

nad raportem o stanie Gminy Niemcza za 2022 rok.

 

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zmianami) Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza przedstawia Radzie Miejskiej w Niemczy Raport o stanie Gminy Niemcza za rok 2022  w terminie do dnia 31 maja 2022 r. (Raport został złożony Radzie Miejskiej w Niemczy dnia 09 maja 2023 roku).
Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim.

W debacie nad Raportem o stanie Gminy Niemcza za 2022 rok zabierają głos Radni bez ograniczeń czasowych oraz mieszkańcy gminy.

W związku z powyższym mieszkaniec gminy, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób (dotyczy gminy liczącej do 20.000 mieszkańców) do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Niemczy.
Zgodnie z zapisem art. 28 aa ust. 8 ustawy o samorządzie gminnym „Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady Miejskiej zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.”
LXII Sesja Rady Miejskiej w Niemczy, podczas której zostanie przedstawiony raport o stanie Gminy Niemcza za 2022 rok odbędzie się 30 czerwca 2023 r., w sali  widowiskowej NOK w Niemczy, Rynek 32, godz. 13:00.

W związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 29 czerwca 2023 r. (czwartek), do godziny 14:00 i rejestrowane w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy, Rynek 10, 58-230 Niemcza.
Opublikowany w załączeniu do niniejszej informacji formularz zgłoszenia do debaty wraz z klauzulą informacyjną RODO, jest również dostępny w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy  w Niemczy (pok.10).

Niemcza, dnia 17 maja 2023 roku

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Niemczy

(-) Andrzej Osipowicz

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Agnieszka Borowska
email: aborowska@um.niemcza.pl
, w dniu:  24‑05‑2019 11:48:32
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Agnieszka Borowska
email: aborowska@um.niemcza.pl
, w dniu:  24‑05‑2019 11:48:32
Data ostatniej aktualizacji:
12‑05‑2022 09:07:39
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie