W rodzinie siła


Fundacja „PLAN B” w partnerstwie z Gminą Niemcza, w imieniu której realizatorem projektu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemczy oraz Gminą Jordanów Śląski, w imieniu której realizatorem projektu jest

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jordanowie Śląskim realizuje projekt „W rodzinie siła!”.

Cel główny projektu:

poprawa funkcjonowania społecznego 22 rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym  szczególnie będących w  sytuacji zagrożenia utratą możliwości opieki nad dziećmi z gmin: Jordanów Śląski i Niemcza w okresie:  01.12.2018r.-30.11.2019 r.

Projekt „W rodzinie siła!” zakłada komplementarne usługi wsparcia rodzin i wsparcia pieczy zastępczej zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej poprzez:

  • konsultacje i poradnictwo specjalistyczne, w tym obywatelskie i pomoc prawną,

  • terapię psychologiczną, pedagogiczną i uzależnień,

  • organizowanie dla rodzin spotkań mających na celu wymianę doświadczeń/zapobieganie izolacji, zwanych grupami wsparcia lub samopomocowymi,

  • wsparcie rodziny wspierającej.

Działania projektowe szczególnie skupione wokół prewencyjności zapobiegania umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej, a w stosunku do rodzin zastępczych ukierunkowane na poprawę adaptacji dzieci w nowym środowisku.

Projekt niweluje dysproporcje w dostępności do wysokiej jakości usług społecznych 

wsparcia rodziny.

Dzięki wsparciu specjalistów, rodzice odbudują swój potencjał do pełnienia roli opiekuńczo-wychowawczej zwiększając kompetencje społeczne, odzyskają poczucie kontroli, a także wzrośnie ich motywacja do zmiany swojej sytuacji, a dzieci zdobędą umiejętności do przejawiania pożądanych społecznie postaw.

Rekrutacja do projektu: 1.12.2018 r. -31.12.2018 r.

Możliwość złożenia formularza rekrutacyjnego w siedzibie OPS Jordanów Śląski lub Niemcza lub w siedzibie Beneficjenta lub zgłoszenie pocztą elektroniczną: fundacjaplanb@gmail.com      .

Plik pdf Pliki do pobrania
18‑12‑2018 07:45:17
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
113KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Monika Szklarska , w dniu:  18‑12‑2018 07:43:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Monika Szklarska
email: mszklarska@ops.niemcza.pl
, w dniu:  18‑12‑2018 07:43:00
Data ostatniej aktualizacji:
18‑12‑2018 07:49:36
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie