Lipiec-wrzesień


Sprawozdanie z pracy międzysesyjnej Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza

22 czerwiec 2013 r.

Udział w Nocy Świętojańskiej - imprezie organizowanej przez Sołectwo Podlesie-Ruszkowice.

25 czerwiec 2013 r.

Spotkanie z przedstawicielami Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w sprawie problemów
z dostawą wody w Niemczy i Wilkowie Wielkim.

26 czerwiec 2013 r.

Rozmowy z przedstawicielami Agencji Nieruchomości Rolnej w sprawie przejmowania nieruchomości przez naszą gminę.

Spotkanie w Starostwie Powiatowym w Dzierżoniowie w sprawie rozpoczęcia prac przy tworzeniu Strategii Powiatu Dzierżoniowskiego.

27 czerwiec 2013 r.

Rozmowy z Panem Prezesem Krzysztofem Chudykiem w sprawie współpracy Gminy
z Ośrodkiem Hodowli Zarodowej.

Udział wraz z Wicestarostą Panem Dariuszem Kucharskim i Komendantem PSP Panem Markiem Hajdukiem w przekazaniu sprzętu drużynie młodzieżowej OSP w Niemczy.

Udział w Walnym Zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Towarzystwa Miłośników Niemczy i Ziemi Niemczańskiej.

28 czerwiec 2013 r.

Udział w obradach ZGPD7.

29 czerwiec 2013 r.

Udział w festynie wiejskim w Nowej Wsi Niemczańskiej.

1 lipiec 2013 r.

Spotkanie z Dyrektorem Zespołu Szkół z Panią Małgorzatą Kuźniar i Dyrektorem Przedszkola Publicznego Panią Barbarą Kałamagą w związku z problemami przy tworzeniu oddziałów zerówkowych przy Szkołach w Przerzeczynie-Zdroju i Gilowie.

3 lipiec 2013 r.

Wizja w terenie z Prezesem OHZ Panem Krzysztofem Chudykiem poświęcona wpływowi pół na drogi gminne - zalewane i zamulane.

7 lipiec 2013 r.

Udział w festiwalu pierogów w Przerzeczynie-Zdroju.

10 lipiec 2013 r.

Spotkanie z przedstawicielem Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Panem Stanisławem Mroczkowskim w sprawie stanu cieków wodnych i ich ewentualnych remontów na terenie naszej gminy.

11 lipiec 2013 r.

Udział w radzie budowy remontu ul.Kwiatowej w Przerzeczynie-Zdroju.

Spotkanie z członkiem zarządu województwa dolnośląskiego Panem Jerzym Tutajem poświęcone nowej perspektywie finansowej 2014-2020.

12 lipiec 2013 r.

Wyjazd na budowę ul.Kwiatowej w Przerzeczynie-Zdroju i konsultacje z mieszkańcami, inspektorem nadzoru, projektantem, inwestorem i wykonawcą.

16 lipiec 2013 r.

Konsultacje z przedstawicielem KPP w Dzierżoniowie Panem Krzysztofem Kucperem
w sprawie oznakowania na drogach naszej gminy.

18 lipiec 2013 r.

Udział w radzie budowy w Przerzeczynie-Zdroju.

19 lipiec 2013 r.

Rozmowy z przedstawicielami Tauron Dystrybucja w sprawie współpracy z Gminą Niemcza.

22 lipiec 2013 r.

Spotkanie z menagerem Hotelu Niemcza SPA.

24 lipiec 2013 r.

Wyjazd do Wrocławia do GDDKiA w sprawie problemów z inwestycjami na terenie naszej Gminy.

25 lipiec 2013 r.

Udział w święcie policji w KPP w Dzierżoniowie.

1 sierpień 2013 r.

Rozmowa z Radną Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Panią Dorotą Gromadzką
w sprawie naszych problemów na drodze Urząd Marszałkowski-Gmina.

2 sierpień 2013 r.

Spotkanie w sprawie umów przekazania obiektów szkolnych dla stowarzyszeń
z Przerzeczyna-Zdroju i Gilowa.

8 sierpień 2013 r.

Spotkanie z Wiceprezesem Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Panem Teodorem Stępą - wizja w terenie.

9 sierpień 2013 r.

Udział w sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Niemczy.

11 sierpień 2013 r.

Udział w zawodach strażackich sekcji młodzieżowych odbywających się w Niemczy.

12 sierpień 2013 r.

Udział w pracach zarządu ZGPD7.

13 sierpień 2013 r.

Spotkanie z Panem Tadeuszem Drozdowskim w sprawie rekultywacji wysypiska Byszów-Gilów.

14 sierpień 2013 r.

Wyjazd do Urzędu Marszałkowskiego w sprawach bieżących.

19 sierpień 2013 r.

Spotkanie z Wójtem Gminy Dzierżoniów Panem Markiem Chmielewskim w sprawie aktualnego stanu wysypiska Byszów-Gilów.

20 sierpień 2013 r.

Spotkanie z leśniczym i nadleśniczym Nadleśnictwa Świdnica Panem Janem Dzięcielskim
w sprawie współpracy Nadleśnictwa z Gminą.

21 sierpień 2013 r.

Spotkanie z Wójtem Gminy Dzierżoniów oraz ze skarbnikami obu gmin i Panem Tadeuszem Drozdowskim w sprawie wysypiska śmieci Byszów-Gilów.

23 sierpień 2013 r.

Spotkanie w sprawie formalnego uregulowania statusu pracowników technicznych
w obiektach w Przerzeczynie-Zdroju i Gilowie.

2 wrzesień 2013 r.

Otwarcie roku szkolnego 2013/2014.

3 wrzesień 2013 r.

Spotkanie z Panią Dorotą Gromadzką - Radną Sejmiku Wojewódzkiego w sprawie współpracy Gminy Niemcza z Urzędem Marszałkowskim.

4 wrzesień 2013 r.

Udział w konferencji organizowanej przez Urząd Marszałkowski w sprawie rozwoju okresu programowania 2014-2020.

5 wrzesień 2013 r.

Rada budowy drogi Przerzeczyn-Zdrój-Piława Górna.

6 wrzesień 2013 r.

Spotkanie z Dyrektorem Przedszkola Panią Barbarą Kałamagą i Panią Sylwią Spychałą
w sprawie współpracy Gmina-Przedszkole dotyczącej wniosków o dofinansowanie.

8 wrzesień 2013 r.

Udział w mszy dożynkowej w Niemczy.

12 wrzesień 2013 r.

Udział w Powiatowej Radzie Zatrudnienia.

Spotkanie z Panem Jerzym Tutajem członkiem zarządu województwa dolnośląskiego
w sprawie nowej perspektywy finansowej.

Zebranie wiejskie w Gilowie.

13 wrzesień 2013 r.

Wizyta w schronisku dla zwierząt Azyl i rozmowa dotycząca problemów z bezdomnymi zwierzętami.

14 wrzesień 2013 r.

Udział w Europejskich Dniach Dziedzictwa.

15 wrzesień 2013 r.

Udział w dożynkach w Przerzeczynie-Zdroju.

16 wrzesień 2013 r.

Spotkanie z przedstawicielami OSP Przerzeczyn-Zdrój na temat bieżących problemów.

17 wrzesień 2013 r.

Spotkanie z przedstawicielami OSP Niemcza w sprawie bieżących problemów.

19 wrzesień 2013 r.

Rada budowy.

Spotkanie z Burmistrzem Dzierżoniowa dotyczące tematów bieżących, w tym bezpańskich psów.

20 wrzesień 2013 r.

Wyjazd do Letohradu i rozmowa ze Starostą Panem Piotrem Fialą w sprawie wspólnych przedsięwzięć w roku 2014.

23 wrzesień 2013 r.

Udział w pracach połączonych Komisji Rady Miejskiej.

26 wrzesień 2013 r.

Udział w zebraniu wiejskim w Przerzeczynie-Zdroju.

27 wrzesień 2013 r.

Spotkanie z kierownikiem odcinka z GDDKiA Panem Józefem Liniewiczem w sprawie inwestycji na terenie naszej gminy.

Informacja wytworzona przez:
Marzena Krzyśko
email: mkrzysko@um.niemcza.pl
, w dniu:  27‑09‑2013 10:03:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marzena Krzyśko
email: mkrzysko@um.niemcza.pl
, w dniu:  27‑09‑2013 10:03:00
Data ostatniej aktualizacji:
27‑09‑2013 10:04:28
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie