Maj-czerwiec


Sprawozdanie z pracy międzysesyjnej Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza


3 maj 2012 r.

Udział w uroczystościach 3 Maja.

5 maj 2012 r.

Udział w polsko-czeskich zawodach strażackich w Piławie Górnej.

10 maj 2012 r.

Spotkanie w Wodociągach i Kanalizacji Sp. z o.o. dotyczące rozpoczęcia inwestycji budowy Stacji Uzdatniania Wody w Niemczy.

Rozmowa z Wójtem Gminy Dzierżoniów Panem Markiem Chmielewskim i Panem Tadeuszem Drozdowskim w sprawie planowanego zamknięcia i rozpoczęcia rekultywacji wysypiska Byszów-Gilów.

11 maj 2012 r.

Spotkanie ZGPD7 w sprawie wspólnej gospodarki odpadami.

Powiatowe obchody Dnia Strażaka.

12-13 maj 2012 r.

Obchody Dni Niemczy.

15 maj 2012 r.

Rozmowy z Panem Pawłem Pietkiewiczem Prezesem Sjenit-u SA w sprawie problemów związanych z funkcjonowaniem firmy.

Udział w walnym, sprawozdawczym zebraniu Towarzystwa Miłośników Niemczy i Ziemi Niemczańskiej.

16 maj 2012 r.

Posiedzenie Gminnego Zespołu Antykryzysowego poszerzonego o przedstawicieli KPP, KP PSP, starostw powiatowych z Dzierżoniowa, Ząbkowic Śląskich, Wrocławia i Gminy Łagiewnik. Posiedzenie poświęcone było bezpieczeństwu na drodze K8 w trakcie imprezy Euro 2012.

17 maj 2012 r.

Spotkanie w Urzędzie Miasta Dzierżoniów poświęcone założeniom nowej strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego.

18 maj 2012 r.

Udział w Senackiej Komisji Gospodarki Narodowej, która odbyła się w Nowej Rudzie.

19 maj 2012 r.

Udział w powiatowych zawodach Ochotniczych Straży Pożarnych w Piskorzowie.

25 maj 2012 r.

Spotkanie z nabywcą obiektu po Spółdzielni Inwalidów Argona w Niemczy. Rozmowa na temat planów związanych z tym obiektem.

Udział w uroczystościach z okazji Dnia Matki.

28 maj 2012 r.

Spotkanie z Wicestarostą Dzierżoniowskim Panem Dariuszem Kucharskim oraz Prezesem Sjenitu SA Panem Pawłem Pietkiewiczem w sprawie remontu drogi powiatowej
w Przerzeczynie Zdrój.

29 maj 2012 r. - 1 czerwiec 2012 r.

Wyjazd studyjny do Vaxjo (Szwecja) poświęcony alternatywnym źródłom energii. Wyjazd organizowany był przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

2 czerwiec 2012 r.

Udział w Dniu Leśnika organizowanym przez Nadleśnictwo Świdnica.

Udział w imprezach związanych z Dniem Dziecka.

2 czerwiec 2012 r.

Udział w Dolnośląskim Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych w Wojsławicach.

4 czerwiec 2012 r.

XIII Prezentacje Oświatowe w Wojsławicach.

5 czerwiec 2012 r.

Spotkanie z pensjonariuszami Domu Pomocy Społecznej w Niemczy.

6 czerwiec 2012 r.

Spotkanie w Starostwie Powiatowym w Dzierżoniowie w sprawie trudnej sytuacji PKS-u Dzierżoniów.

8 czerwiec 2012 r.

Udział w uroczystościach 50-lecia nadania praw miejskich Piławie Górnej.

9-10 czerwiec 2012 r.

Dni Niemczy w Letohradzie.

10 czerwiec 2012 r.

X Turniej Szachów Błyskawicznych o Złotą Azalię.

12 czerwiec 2012 r.

Wizyta w Hotelu Niemcza SPA wraz z Panią Prezes TMNiZM Jadwigą Sierką w sprawie organizacji przez Towarzystwo Europejskich Dni Dziedzictwa.

13 czerwiec 2012 r.

Wizyta w Banku Spółdzielczym Ząbkowice Śląskie w sprawie remontu elewacji budynku Rynek 9.

14 czerwiec 2012 r.

Udział w pracach Powiatowej Rady Zatrudnienia.

15 czerwiec 2012 r.

Udział w obchodach Dni Kultury Kresowej w Dzierżoniowie.

Podpisanie umowy na budowę Stacji Uzdatniania Wody w Niemczy.

18 czerwiec 2012 r.

Udział w konferencji na temat turystyki kulturowej i wspólnych działań na rzecz jej rozwoju w Powiecie Dzierżoniowskim.

19 czerwiec 2012 r.

Spotkanie w sprawie stworzenia geoparku Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich.

20 czerwiec 2012 r.

Wyjazd do konserwatora zabytków w Wałbrzychu w sprawie murów obronnych w Niemczy, remontu budynku Rynek 9 oraz tematów bieżących.

22 czerwiec 2012 r.

Udział w pracach połączonych Komisji Rady Miejskiej Niemcza.

25 czerwiec 2012 r.

Wyjazd do Zarządu Dróg Powiatowych w sprawie bieżących remontów dróg powiatowych oraz planów na lata następne.

27 czerwiec 2012 r.

Udział w zakończeniu programu edukacyjnego LEW realizowanego w Szkole Podstawowej w Przerzeczynie-Zdrój.

29 czerwiec 2012 r.

Udział w uroczystościach zakończenia roku szkolnego w Zespole Szkół w Niemczy.

Informacja wytworzona przez:
Marzena Krzyśko
email: mkrzysko@um.niemcza.pl
, w dniu:  02‑07‑2012 14:45:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marzena Krzyśko
email: mkrzysko@um.niemcza.pl
, w dniu:  02‑07‑2012 14:45:00
Data ostatniej aktualizacji:
02‑07‑2012 14:46:47
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie