Ogłoszenia


Udział w debacie nad raportem o stanie Gminy Niemcza.

17‑05‑2022 11:30:08

Informacja

o prawie zgłoszenia się mieszkańca gminy do udziału w debacie

nad raportem o stanie gminy Niemcza za 2023 rok.

 

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 ze zmianami) Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza przedstawia Radzie Miejskiej w Niemczy Raport o stanie Gminy Niemcza za rok 2023 w terminie do dnia 31 maja 2024 r.
Raport złożony w dniu 29 maja 2024 roku obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza VIII kadencji w 2023 roku.

W debacie nad Raportem o stanie Gminy Niemcza za 2023 rok zabierają głos Radni bez ograniczeń czasowych oraz mieszkańcy gminy.

W związku z powyższym mieszkaniec gminy, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób (dotyczy gminy liczącej do 20.000 mieszkańców) do Przewodniczącej Rady Miejskiej w Niemczy.
Zgodnie z zapisem art. 28 aa ust. 8 ustawy o samorządzie gminnym „Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady Miejskiej zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że Rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.”
Sesja III/2024, podczas której zostanie przedstawiony raport o stanie Gminy Niemcza za 2023 rok odbędzie się 28 czerwca 2024 r., w sali  posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy, Rynek 10, godz. 13.00.

W związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 27 czerwca 2024 r. (czwartek), do godziny 14:00 i rejestrowane w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy, Rynek 10, 58-230 Niemcza.
Opublikowany w załączeniu do niniejszej informacji formularz zgłoszenia do debaty, jest również dostępny w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy (pok.10).

 

Niemcza, dnia 29 maja 2024 roku

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Niemczy

                                                                                                                     ( -) Edyta Mielnik
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Agnieszka Borowska
email: aborowska@um.niemcza.pl
, w dniu:  24‑05‑2019 11:48:32
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Agnieszka Borowska
email: aborowska@um.niemcza.pl
, w dniu:  24‑05‑2019 11:48:32
Data ostatniej aktualizacji:
29‑05‑2024 14:27:26
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie