Opinie RIO


Uchwała Nr XV/25/2020 Skąłdu Orzekającego RIO we Wrocławiu z dnia 06.02.2020r. w sprawie opinii o mozliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale nr XVI/80/19 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Budżetu Miasta i Gminy Nimecza na rok 2020, wraz ze zmianami na dzień 31 stycznia 2020 r.

20‑02‑2020 10:36:55
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uchwała Nr XV/26/20 Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu z dnia 06.02.2020r. w sprawie opinii o prawidłowowści planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwałach Nr XVI/79/19 w sprawie przyjecia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nimecza na lata 2020 - 2036 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 30 grudnia 2019r. oraz Nr XVI/80/19 w sprawie uchwalenia Budżetu Miasta i Gminy Niemcza na rok 2020 wraz ze zmianami na dzień 31 stycznia 2020 r.

20‑02‑2020 10:20:21
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uchwała Nr XV/49/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 21 maja 2019 roku w sparwie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Niemczy w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Niemcza za 2018 rok.

30‑05‑2019 07:47:27
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uchwała Nr XV/35/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sparwie opinii o prezdłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza sprawozdaniu rocznym z wykonaina budżetu Gminy za 2018 rok.

30‑05‑2019 07:40:51
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uchwała nr XV/13/2019 z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale Rady Miejskiej w Niemczy nr III/12/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sparwie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niemcza na lata 2019-2036 oraz w uchwale Rady Miejskiej w Niemczy nr III/13/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Niemcza na rok 2019.

05‑02‑2019 12:38:43
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Agnieszka Borowska
email: aborowska@um.niemcza.pl
, w dniu:  05‑02‑2019 12:38:04
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Wojciech Borzestowski
email: wbe@um.niemcza.pl tel.:74 8376 265 fax: 74 8376 280
, w dniu:  05‑02‑2019 12:38:04
Data ostatniej aktualizacji:
20‑02‑2020 10:42:38
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie