Obwodowe Komisje Wyborcze


Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
196KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
245KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
97KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Informacje dla osób chętnych do pracy w obwodowych komisjach wyborczych

31‑01‑2024 09:49:44

W celu zgłoszenia chęci udziału w pracach obwodowej komisji wyborczej, należy zwrócić się bezpośrednio do pełnomocników komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach samorządowych, zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 

Rejestracja komitetów wyborczych trwa do 12 lutego 2024 r., szczegółowe informacje o zarejestrowanych komitetach będą publikowane na bieżąco po ich zamieszczeniu na stronach Państwowej Komisji Wyborczej.

 
 1. Kandydatem do składu komisji może być osoba posiadająca prawo wybierania, tj. osoba, która:
  1. jest obywatelem polskim;
  2. najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat;
  3. nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;
  4. nie jest pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu;
  5. nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.
 2. Kandydatem na członka komisji może być również obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim oraz obywatel Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, który:
  1. najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat;
  2. nie jest pozbawiony prawa wybierania odpowiednio w państwie członkowskim Unii Europejskiej, którego jest obywatelem lub w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.
 3. Kandydatem do składu komisji może być osoba, która stale zamieszkuje na obszarze województwa, w którym jest zgłaszana do komisji i jest ujęta w  Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania w jednej z gmin na obszarze tego województwa.
 4. Kandydatem do składu komisji nie może być:
  1. kandydat w wyborach;
  2. pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego;
  3. pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego;
  4. komisarz wyborczy;
  5. urzędnik wyborczy;
  6. mąż zaufania;
  7. obserwator społeczny;
  8. osoba będąca w stosunku do kandydata w wyborach:
   1. małżonkiem,
   2. wstępnym,
   3. zstępnym
   4. rodzeństwem,
   5. małżonkiem zstępnego, wstępnego lub przysposobionego
   6. osobą pozostającą w stosunku przysposobienia
    – jeżeli kandydat kandyduje w okręgu wyborczym, dla którego właściwa jest dana obwodowa komisja wyborcza lub kandyduje na wójta w gminie, w której powołana jest ta komisja;
   7. pełnomocnik, o którym mowa w art. 55 Kodeksu wyborczego, w komisji właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania w jej imieniu.”.

Można być powołanym tylko do jednej komisji wyborczej.

Termin zgłaszania przez pełnomocników komitetów wyborczych (lub upoważnione przez nich osoby) kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych upływa w dniu 8 marca 2024 r. 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Robert Woźnicki
email: rwoznicki@um.niemcza.pl
, w dniu:  31‑01‑2024 09:30:07
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Robert Woźnicki
email: rwoznicki@um.niemcza.pl
, w dniu:  31‑01‑2024 09:30:07
Data ostatniej aktualizacji:
04‑04‑2024 14:19:32
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive