Maj


Sprawozdanie z pracy międzysesyjnej Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza


25 kwiecień 2015 r.

Udział w Dniu Otwartym Zespołu Szkół w Niemczy i Biesiadzie Wielkanocnej w Gilowie.

27 kwiecień 2015 r.

Udział w pracach Zarządu Euroregionu Glacensis.

28 kwiecień 2015 r.

Spotkanie z Komendantem Powiatowym Policji Panem Markiem Mitraszewskim z udziałem Dyrektora Zespołu Szkół w Niemczy.

29 kwiecień 2015 r.

Przegląd samorządowych dróg powiatowych na terenie Gminy Niemcza przeprowadzony wraz z Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych Panem Zbigniewem Basistym.

3 maj 2015 r.

Udział w pracach Komisji Rewizyjnej.

6 maj 2015 r.

Rozmowy z Dyrektorem Kopalni Sjenit na temat bieżącej współpracy.

7 maj 2015 r.

Rozmowa z Prezesem RSP Kietlin Panem Waldemarem Smętem oraz Wiceprezesem Panem Janem Chrobakiem w sprawie funkcjonowania oczyszczalni ścieków w Kietlinie.

Spotkanie z sołtysami sprawie prac publicznych w sołectwach.

11 maj 2015 r.

Walne Zgromadzenie właścicieli Wodociągów i Kanalizacji w Dzierżoniowie.

13 maj 2015 r.

Spotkanie z Wojewodą Dolnośląskim w sprawie problemów przy przekazywaniu majątku Skarbu Państwa dla Gminy Niemcza.

19 maj 2015 r.

Spotkanie z przedstawicielami Nadleśnictwa Henryków w sprawie terenów okalających wieżę widokową na Ostrej Górze.

20 maj 2015 r.

Spotkanie z przedstawicielami kwaterodawców działających w ramach agroturystyki.

21 maj 2015 r.

Wręczanie nagród uczestnikom konkursu "Spotkanie z poezją dziecięcą".

22 maj 2015 r.

Spotkanie ze Starostą Dzierżoniowskim Panem Januszem Guzdkiem w sprawie bieżącej współpracy ze Starostem Powiatowym.

25 maj 2015 r.

Udział w pracach połączonych Komisji Rady Miejskiej w Niemczy.

27 maj 2015 r.

Spotkanie z Panem Tadeuszem Samborskim - Członkiem Zarządu Województwa Dolnośląskiego w sprawie projektów płacowych do realizacji przez naszą Gminę
i możliwości ich finansowania.

Informacja wytworzona przez:
Marzena Krzyśko
email: mkrzysko@um.niemcza.pl
, w dniu:  29‑05‑2015 11:44:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marzena Krzyśko
email: mkrzysko@um.niemcza.pl
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
29‑05‑2015 11:45:20
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive