Luty


Sprawozdanie z pracy międzysesyjnej Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza


26 styczeń 2015 r.

Spotkanie w Starostwie Powiatowym w sprawie wspólnej polityki dotyczącej organizacji pozarządowych w powiecie.

27 styczeń 2015 r.

Spotkanie z Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy Panią Agnieszką Walawską w sprawie prac publicznych w roku 2015.

28 styczeń 2015 r.

Zebranie wiejskie w Przerzeczynie-Zdroju w sprawie lokalizacji remizy strażackiej.

30 styczeń 2015 r.

Wspólne spotkanie Towarzystwa Miłośników Niemczy i Ziemi Niemczańskiej oraz organizacji pozarządowych z terenu Gminy, które odbyło się w Podlesiu.

3 luty 2015 r.

Spotkanie z Prezesem OHZ Przerzeczyn-Zdrój w sprawie współpracy w roku 2015.

Spotkanie z sołtysami Gminy w miejscowości Gilów.

6 luty 2015 r.

Spotkanie w ramach LGD Ślężanie w sprawie nowego okresu programowania i możliwości finansowania projektów.

9 luty 2015 r.

Wyjazd do Nowej Rudy i spotkanie z Prezesem Agroreg SA w sprawie ewentualnej współpracy z Gminą Niemcza.

11 luty 2015 r.

Spotkanie ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Społecznych w sprawie pomocy Gminie Niemcza
w zakresie opanowywania zjawiska bezpańskich zwierząt na naszym terenie.

12 luty 2015 r.

Spotkanie ze Starostą miasta partnerskiego Letohrad w sprawie wspólnego projektu rewitalizacji murów obronnych i terenów parkowych w naszych miastach.

14 luty 2015 r.

Zebranie strażackie OSP Gilów.

18 luty 2015 r.

Udział w pracach Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej.

Spotkanie w sprawie perspektyw zmian w komunikacji miejskiej w Powiecie Dzierżoniowskim.

20 luty 2015 r.

Spotkanie z Wicemarszałkiem Województwa Dolnośląskiego Panem Andrzejem Kosiórem
i radnym Sejmiku Panem Zbigniewem Szczygłem w sprawie współpracy w nowej kadencji samorządu terytorialnego.

Udział w Walnym Zgromadzeniu ZGPD7.

21 luty 2015 r.

Zebranie sprawozdawcze OSP Przerzeczyn-Zdrój.

23 luty 2015 r.

Udział w pracach połączonych komisji Rady Miejskiej.

27 luty 2015 r.

Udział w pracach Zgromadzenia Wspólników Sp. z o.o. Wodociągi i Kanalizacja
w Dzierżoniowie.

Informacja wytworzona przez:
Marzena Krzyśko
email: mkrzysko@um.niemcza.pl
, w dniu:  16‑01‑2015 08:54:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marzena Krzyśko
email: mkrzysko@um.niemcza.pl
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
27‑02‑2015 09:18:16
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive