Styczeń3.01.

- Wyjazd do WIK - rozmowy na tematy bieżące.

- Wyjazd do siedziby PCZ we Wrocławiu- rozmowy na temat ewentualnej wspólnej inwestycji w Przerzeczynie-Zdroju.


7.01.

- Rozmowa z burmistrzem Dzierżoniowa, wójtem Gminy Dzierżoniów w/s prac związanych z gospodarką odpadami na terenie naszych trzech Gmin.


8.01.

- Wyjazd do Wrocławia- rozmowa z zarządem PCZ.


9.01.

- Udział w obradach Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

- Spotkanie z dyrektorami placówek oświatowych na terenie naszej gminy w temacie ich reorganizacji.


11.01.

- Spotkanie z przedstawicielami PCZ w sprawie projektowanego parku uzdrowiskowego.


14.01.

- Spotkanie z przedstawicielami Rady Rodziców ze szkoły w Przerzeczynie, temat: reorganizacja sieci szkół w gminie oraz powstanie stowarzyszeń.


16.01.

- Spotkanie z vice prezesem WFOŚ we Wrocławiu w/s możliwości pozyskiwania środków w 2013 r..


17.01.

- Spotkanie z Nadleśniczym nadleśnictwa Świdnica w/s ewentualnych inwestycji nadleśnictwa w roku 2013 na terenie naszej gminy


18.01.

- Spotkanie z rodzicami uczniów i nauczycielami ze szkoły w Gilowie w/s restrukturyzacji sieci szkół w naszej gminie powstanie stowarzyszenia, które przyjęłoby prowadzenie szkoły w Gilowie
22.01

- .Rozmowy z przedstawicielami NSZZ Solidarność w Dzierżoniowie na temat restrukturyzacji szkół w Gminie Niemcza i tworzenie szkół społecznych.


23.01.

- Prowadzenie obrad Sesji Walnego Zgromadzenia ZGPD7 w Dzierżoniowie.


24.01.

- Spotkanie z nauczycielami, Radą Rodziców, przedstawicielami związków zawodowych oraz rodzicami dzieci ze szkół w Przerzeczynie w/s likwidacji szkoły i powołania stowarzyszenia, które utworzyłoby szkołę społeczną w Przerzeczynie- Zdroju.

- Udział w spotkaniu "NIE DLA CZADU" w Niemczy


25.01.

- Udział w pracach połączonych Komisji RM w Niemczy


29.01.

- Spotkanie z Nadleśniczym Nadleśnictwa Świdnica, Leśniczym Piława Górna, przedstawicielami Piławy Górnej i Starostwa Dzierżoniów w/s naprawy traktów leśnych ścieżek ekologicznych z udziałem nadleśnictwa i starostwa powiatowego


Informacja wytworzona przez:
Marzena Krzyśko
email: mkrzysko@um.niemcza.pl
, w dniu:  07‑02‑2013 10:22:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marzena Krzyśko
email: mkrzysko@um.niemcza.pl
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
07‑02‑2013 10:33:16
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive