Lipiec-wrzesień


Sprawozdanie z pracy międzysesyjnej Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza

 

6 lipiec 2016 r.

Prowadzenie Walnego Zebrania delegatów ZGPD7.

 

13 lipiec 2016 r.

Udział w Walnym Zgromadzeniu WiK Sp. z o.o.

Udział w zebraniu wiejskim w Przerzeczynie-Zdroju poświęconym zmianom stawek za odprowadzanie ścieków.

 

20 lipiec 2016 r.

Udział w sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Niemczy.

 

21 lipiec 2016 r.

Udział w uroczystościach Dnia Policjanta w Dzierżoniowie.

 

22 lipiec 2016 r.

Spotkanie z Dyrektorem Wojewódzkim PCK Panem Jerzym Gierczakiem w sprawie dalszej współpracy Gmina-PCK.

 

28 lipiec 2016 r.

Spotkanie z Dyrektorem Zespołu Szkół w Niemczy Panią Małgorzatą Kuźniar w sprawie dowozu uczniów.

 

29 lipiec 2016 r.

Rozmowa z Dyrektorem TBS Dzierżoniów Panem Lechem Nowakiem na temat możliwości współpracy z Gminą Niemcza.

 

1 sierpień 2016 r.

Rozmowa ze Starostą Dzierżoniowskim Panem Januszem Guzdkiem w sprawie możliwości dofinansowania obchodów II Milenijnych Dni Niemczy.

 

2 sierpień 2016 r.

Spotkanie wiejskie w Gilowie dotyczące aktualnych problemów sołectwa.

 

3 sierpień 2016 r.

Spotkanie z Komendantem Powiatowym PSP Panem Dariuszem Kopa.

Wizja lokalna z projektantem w sprawie budowy dojścia pieszego Niemcza-Wojsławice.

 

5 sierpień 2016 r.

Inspekcja na budowie chodnika w Gilowie z udziałem projektanta, wykonawcy
i przedstawiciela Starostwa.

 

6 sierpień 2016 r.

Wręczanie medali za 50-lecie pożycia małżeńskiego.

 

7 sierpień 2016 r.

Koncert zamykający Festiwal Polonia Cantans w Niemczy.

9 sierpień 2016 r.

Kolejne spotkanie wiejskie w sprawie bieżących problemów Sołectwa Gilów-Gola Dzierżoniowska.

 

10 sierpień 2016 r.

Udział w pracach Stowarzyszenia ziemia Dzierżoniowska.

Spotkanie z biurem brokerskim w sprawie opracowania oferty dla wszystkich jednostek gminnych.

 

11 sierpień 2016 r.

Spotkanie w sprawie komunikacji szkolnej.

 

13 sierpień 2016 r.

Udział w festynie zorganizowanym w Kietlinie.

 

18 sierpień 2016 r.

Wręczenie nominacji na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego Pani Annie Okarmie i Panu Janowi Prokopowi.

 

21 sierpień 2016 r.

Udział w Mszy Dożynkowej w Wilkowie Wielkim.

Udział w ceremonii dożynkowej w Przerzeczynie-Zdroju.

 

23 sierpień 2016 r.

Kolejne spotkanie z Panią Dyrektor Małgorzatą Kuźniar oraz Inspektorem ds. oświaty Panią Marzeną Krzyśko w sprawie dowozu uczniów.

 

24 sierpień 2016 r.

Spotkanie z przedstawicielami szkół niepublicznych w sprawie dowozu uczniów.

Spotkanie z Panią Hanną Grzeszczak-Nowak w sprawie wznowienia rozmów dotyczących zaopatrzenia w wodę Arboretum i udziału w tych pracach Uniwersytetu Wrocławskiego.

 

27 sierpień 2016 r.

Dożynki w Podlesiu.

 

29 sierpień 2016 r.

Kolejne konsultacje związane z dowozem uczniów.

Rozmowa z Burmistrzem Panem Dariuszem Kucharskim w sprawie pomocy Dzierżoniowa
w uroczystościach II Milenijnych Dni Niemczy.

 

31 sierpień 2016 r.

Kolejne spotkanie w sprawie wodociągu Niemcza-Wojsławice z udziałem projektanta, Prezesa Wik-u, przedstawicieli Uniwersytetu Wrocławskiego i Gminy Niemcza.

 

1 wrzesień 2016 r.

Rozpoczęcie roku szkolnego w Zespole Szkół w Niemczy.

 

2 sierpień 2016 r.

Spotkanie z Panią Dyrektor Dorotą Jasińską z Uzdrowiska w Przerzeczynie-Zdroju w sprawie aktualnych problemów.

3 wrzesień 2016 r.

Dożynki parafialne w Gilowie.

5 wrzesień 2016 r.

Spotkanie wiejskie w Gilowie i pożegnanie Sołtysa Pana Lecha Begierskiego.

 

6 wrzesień 2016 r.

Spotkanie dotyczące wodociągu Niemcza-Wojsławice z udziałem Kanclerza Uniwersytetu Wrocławskiego Panem Tomaszem Czają.

 

8 wrzesień 2016 r.

Udział w pracach Powiatowej Rady Zatrudnienia w Dzierżoniowie.

 

9-11 wrzesień 2016 r.

II Milenijne Dni Niemczy.

 

15 wrzesień 2016 r.

Udział w ceremonii pogrzebowej Sołtysa Gilowa Pana Lecha Begierskiego.

 

17 wrzesień 2016 r.

70-lecie OSP Niemcza.

 

18 wrzesień 2016 r.

Europejskie Dni Dziedzictwa – 150-lecie organów w Kościele w Niemczy.

 

19 wrzesień 2016 r.

Spotkanie w Przerzeczynie-Zdroju ze Związkami Zawodowymi NSZZ Solidarność, mieszkańcami oraz Posłem na Sejm Panem Michałem Dworczykiem w sprawie problemów
z uzdrowiskiem.

 

21 wrzesień 2016 r.

Spotkanie z Prezesem Stowarzyszenie Bezpieczna Gmina-Bezpieczny Powiat Panem Arkadiuszem Klebanem w sprawie dalszej współpracy z Gminą Niemcza.

 

22 wrzesień 2016 r.

Spotkanie z Dyrektorem NOK-u Panem Andrzejem Kukułą w sprawie podsumowania II Milenijnych Dni Niemczy.

 

23 wrzesień 2016 r.

Spotkanie i wizja na terenie Gminy Niemcza z nowym Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych Panem Tomaszem Morawieckim.

 

24 wrzesień 2016 r.

Otwarcie Aktywnego Parku w Gilowie.

 

26 wrzesień 2016 r.

Udział w pracach Komisji Rady Miejskiej w Niemczy.

 

29 wrzesień 2016 r.

Spotkanie w sprawie przyszłości komunikacji miejskiej w Powiecie Dzierżoniowsk
Informacja wytworzona przez:
Marzena Krzyśko
email: mkrzysko@um.niemcza.pl
, w dniu:  30‑09‑2016 12:42:35
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marzena Krzyśko
email: mkrzysko@um.niemcza.pl
, w dniu:  30‑09‑2016 12:42:35
Data ostatniej aktualizacji:
30‑09‑2016 12:44:33
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie