Lipiec-wrzesień


Sprawozdanie z pracy międzysesyjnej Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza

30 czerwiec – 2 lipiec 2017 r.

Wyjazd do partnerskiego miasta Gladenbach.

 

3 lipiec 2017 r.

Konkurs na stanowisko Dyrektora Przedszkola Publicznego w Niemczy.

 

6 lipiec 2017 r.

Spotkanie z Komendantem Powiatowym Policji w Dzierżoniowie Panem Markiem Mitraszewskim dotyczące bezpieczeństwa w naszej gminie, także w aspekcie uroczystości milenijnych.

Spotkanie z nowym Prezesem OHZ Przerzeczyn-Zdrój Panem Jarosławem Bereźnickim. Rozmawiano o zamierzeniach Pana Prezesa oraz o planach współpracy z Gminą/

 

12 lipiec 2017 r.

Rozmowy z Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych Panem Tomaszem Morawieckim
na temat planów remontów dróg i chodników na terenie Gminy Niemcza w 2018 roku.

 

14 lipiec 2017 r.

Podpisanie aktu notarialnego przenoszącego własność pawilonu handlowego przy Baszcie
od osoby fizycznej na Gminę Niemcza, co dało podstawę formalną do jego rozbiórki.

 

19 lipiec 2017 r.

Wyjazd do Urzędu Marszałkowskiego w sprawie pomocy Urzędu przy organizowaniu uroczystości milenijnych.

 

20 lipiec 2017 r.

Wyjazd do Bielawy dotyczący podsumowania procesu przetargowego na komunikację miejską od 2018 r.

 

21 lipiec 2017 r.

Odbiór promesy na dofinansowanie do nowego wozu bojowego dla OSP Niemcza.

 

24 lipiec 2017 r.

Odbiór od firmy Leoni Kabel Polska Sp. z o.o. tablicy multimedialnej przekazanej do Szkoły Podstawowej w Niemczy.

 

28 lipiec 2017 r.

Podpisanie umowy w Urzędzie Marszałkowskim na małą odnowę wsi – plac zabaw
w Podlesiu.

 

30 lipiec 2017 r.

Inauguracja Festiwalu Polonia Cantans.

 

31 lipiec 2017 r.

Udział w podpisaniu umowy na transport zbiorowy w powiecie dzierżoniowskim.

 

 

 

6 sierpień 2017 r.

Udział w koncercie kończącym Festiwal Polonia Cantans z okazji 750 rocznicy koronacji Św.Jadwigi Śląskiej, a także Milenium Wielkiej Obrony Niemczy.

 

8 sierpień 2017 r.

 Spotkanie z Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego Panem Cezarym Przybylskim w sprawie Milenium Wielkiej Obrony Niemczy.

 

10 sierpień 2017 r.

Spotkanie z Nadleśniczym Nadleśnictwa Henryków w sprawie wsparcia uroczystości Milenium Obrony Niemczy.

 

14 sierpień 2017 r.

Spotkanie ze Stowarzyszeniem Partnerstwa Miast w sprawie wizyty delegacji miast partnerskich Gladenbach i Monteux na uroczystościach milenijnych.

 

20 sierpień 2017 r.

Udział w Dożynkach w Przerzeczynie-Zdroju i Wilkowie Wielkim.

 

22 sierpień 2017 r.

Konferencja w sprawie składania wniosków o dofinansowanie remontu dróg lokalnych.

 

25 sierpień 2017 r.

Omawianie propozycji studyjnych korytarzy komunikacyjnych drogi S8 przygotowanych przez GDDKiA.

 

26 sierpień 2017 r.

Udzielanie ślubów w Goli Dzierżoniowskiej w Wojsławicach.

Udział w Dożynkach Sołeckich w Podlesiu.

 

27 sierpień 2017 r.

Otwarcie Milenijnego Festiwalu Muzycznego „Pisane Muzyką” w Dzierżoniowie w Kościele pw.Maryi Matki Kościoła.

 

30 sierpień 2017 r.

Spotkanie z Panem Paweł Czyszczoniem pracownikiem Urzędu Marszałkowskiego w sprawie projektu realizowanego przez Gminę Niemcza w ramach PROW.

 

2 wrzesień 2017 r.

Udział w zjeździe Budzowian odbywającym się w Niemczy.

 

3 wrzesień 2017 r.

Udział w uroczystościach dożynkowych w Gminie Niemcza.

 

4 wrzesień 2017 r.

Rozpoczęcie roku szkolnego w Gminie Niemcza. Inauguracja odbyła się w Szkole Podstawowej w Niemczy.

 

 

 

5 wrzesień 2017 r.

Narodowe Czytanie „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego w MiGBP w Niemczy.

Robocze spotkanie z policją w sprawie bezpieczeństwa podczas obchodów milenijnych.

 

6 wrzesień 2017 r.

Rekonesansy Wojska Polskiego i Policji związane z oficjalnymi uroczystościami milenijnymi.

 

7 wrzesień 2017 r.

Przywitanie gości zagranicznych uroczystości milenijnych.

 

8 wrzesień 2017 r. – 10 wrzesień 2017 r.

Uroczystości milenijne.

 

14 wrzesień 2017 r.

Udział w pracach Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.

 

20 wrzesień 2017 r.

Wspólny rekonesans przed ćwiczeniami aplikacyjno-praktycznymi z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego pod kryptonimem Obrona Niemczy 2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja wytworzona przez:
Marzena Krzyśko
email: mkrzysko@um.niemcza.pl
, w dniu:  05‑10‑2017 10:43:35
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marzena Krzyśko
email: mkrzysko@um.niemcza.pl
, w dniu:  05‑10‑2017 10:43:35
Data ostatniej aktualizacji:
05‑10‑2017 10:47:07
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive