Lipiec-wrzesień


Sprawozdanie z pracy międzysesyjnej Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza


3 lipiec 2012 r.

Rozstrzygnięcie przetargu na budowę chodnika w Gilowie.

6 lipiec 2012 r.

Wizyta na budowie hotelu w Goli Dzierżoniowskiej. Zapoznanie się z problemami inwestora.

9 lipiec 2012 r.

Podpisanie umowy w sprawie partnerstwa gmin i starostwa powiatu dzierżoniowskiego.

12 lipiec 2012 r.

Spotkanie z Panem Pawłem Pietkiewiczem Prezesem "Sjenitu" SA w sprawie problemów spółki i współpracy firmy z gminą.

13 lipiec 2012 r.

Udział w spotkaniu wiejskim w Przerzeczynie-Zdroju.

17 lipiec 2012 r.

Wizytacja dróg powiatowych na terenie naszej gminy wykonana z przedstawicielami ZDP Panem Zbigniewem Basistym i Panem Zbigniewem Gorączko. Omówienie planów remontów.

18 lipiec 2012 r.

Wyjazd do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego i rozmowa z Panem Dyrektorem Pawłem Czyszczoniem w sprawie realizowanych programów w ramach PROW.

20 lipiec 2012 r.

Wizytacja budowy chodnika w Gilowie.

25 lipiec 2012 r.

Wyjazd do Świdnicy i rozmowa z Nadleśniczym Janem Dzięcielskim w sprawie dróg śródpolnych użytkowanych przez leśnictwo do transportu drewna.

27 lipiec 2012 r.

Prowadzenie obrad walnego zgromadzenia ZGPD7, podczas których omówiono sprawy związane z gospodarką odpadami.

1 sierpień 2012 r.

Spotkanie z Panią Józefą Warechowicz Prezesem Banku Spółdzielczego Ząbkowice Śląskie w sprawie ewentualnego prowadzenia przez bank remontu elewacji budynku Rynek 9
w Niemczy.

2 sierpień 2012 r.

Spotkanie z nowym menagerem Hotelu Niemcza SPA. Rozmowa o bieżących problemach firmy.

8 sierpień 2012 r.

Spotkanie z Panem Piotrem Furtakiem Prezesem ZGPD7 i Panem Markiem Chmielewskim Wójtem Gminy Dzierżoniów w sprawie gospodarki odpadami.

16 sierpień 2012 r.

Spotkanie z mieszkańcami Goli Dzierżoniowskiej w sprawie gospodarki ściekami.

19 sierpień 2012 r.

Udział w dożynkach parafialnych w Przerzeczynie-Zdroju.

20 sierpień 2012 r.

Wizyta zastępcy starosty Pana Dariusza Kucharskiego w sprawie planowanego remontu drogi powiatowej w Przerzeczynie-Zdroju.

23 sierpień 2012 r.

Rozmowa z Panią Małgorzatą Kuźniar nowym Dyrektorem Zespołu Szkół w Niemczy.

24 sierpień 2012 r.

Udział w razie technicznej przebudowy skrzyżowania na drodze K-8.

25 sierpień 2012 r.

Dożynki w Sołectwie Podlesie.

26 sierpień 2012 r.

Udział w mszy dożynkowej w Wilkowie Wielkim.

Udział w dożynkach gminnych w Łagiewnikach.

27 sierpień 2012 r.

Rozmowa z Burmistrzem Piławy Górnej Panią Zuzanną Bielawską w sprawie planowanych zmian w komunikacji miejskiej w kontekście ciągłego wzrostu kosztów.

29 sierpień 2012 r.

Udział w rozprawie sądowej dotyczącej eksmisji.

31 sierpień 2012 r.

Udział w sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Niemczy.

1 wrzesień 2012 r.

Wręczenie medali za długoletnie pożycie małżeńskie.

Udział w dożynkach parafialnych w Gilowie.

3 wrzesień 2012 r.

Udział w rozpoczęciu roku szkolnego.

5 wrzesień 2012 r.

Wyjazd na polsko-niemieckie forum energetyczne.

9 wrzesień 2012 r.

Udział w uroczystości zaprzysiężenia członków młodzieżowej Drużyny Pożarniczej
w Niemczy.

Udział w dożynkach wojewódzkich odbywających się w Dzierżoniowie.

10 wrzesień 2012 r.

Spotkanie w Wiceministrem Rolnictwa Panem Kazimierzem Plocke.

11 wrzesień 2012 r.

Wyjazd do Urzędu Marszałkowskiego w celu podpisania aneksu w prowadzonym projekcie oraz spotkanie z Wicemarszałkiem Panem Jerzym Łużniakiem.

13 wrzesień 2012 r.

Podpisanie umowy z wykonawcą wodociągu w Wilkowie Wielkim.

14 wrzesień 2012 r.

Udział w spotkaniu związku emerytów, rencistów i inwalidów w Niemczy pod hasłem
"Na sportowo i wesoło".

15 wrzesień 2012 r.

Udział w XX edycji Europejskich Dni Dziedzictwa.

18 wrzesień 2012 r.

Spotkanie z organizatorami tegorocznych dożynek. Ustalenie nowego planu uroczystości
na przyszły rok.

19 wrzesień 2012 r.

Udział w pracach Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.

20 wrzesień 2012 r.

Udział w pracach Powiatowej Rady Zatrudnienia.

24 wrzesień 2012 r.

Udział w Jubileuszu XX-lecia istnienia Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa
we Wrocławiu i pracach połączonych komisji Rady Miejskiej w Niemczy.

25 wrzesień 2012 r.

Udział w pracach Rady Nadzorczej Ślężańskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.

26 wrzesień 2012 r.

Wyjazd do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w spawie nowych naborów w ramach RPO i możliwości korzystania z nich przez naszą gminę.

Podpisanie aktu notarialnego z przedstawicielem OHZ Przerzeczyn Zdrój dotyczącego przejęcia przez Gminę Niemcza studni wraz z siecią wodociągową w Nowej Wsi Niemczańskiej.

27 wrzesień 2012 r.

Udział w radzie technicznej dotyczącej przebudowy skrzyżowania na drodze K-8.

28 wrzesień 2012 r.

Spotkanie z Burmistrzem Dzierżoniowa Panem Markiem Piorunem, Wójtem Gminy Dzierżoniów oraz pracownikami gmin odpowiedzialnych za gospodarkę odpadami.

Spotkanie z Komendantem Komendy Powiatowej Policji Panem Markiem Mitraszewskim
w sprawie aktualnych problemów na terenie Gminy Niemcza.

Informacja wytworzona przez:
Marzena Krzyśko
email: mkrzysko@um.niemcza.pl
, w dniu:  28‑09‑2012 10:58:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marzena Krzyśko
email: mkrzysko@um.niemcza.pl
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
28‑09‑2012 10:59:26
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive