Styczeń


Sprawozdanie z pracy międzysesyjnej Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza


4 styczeń 2012 r.

Spotkanie w Urzędzie Miejskim w Bielawie dotyczące problemów związanych
z komunikacją zbiorową na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego.

5 styczeń 2012 r.

Powołanie Zespołu Interdyscyplinarnego w naszej gminie, którego zadaniem jest integrowanie i koordynowanie działań, diagnozowanie i przeciwdziałanie problemom przemocy w rodzinie na terenie naszej gminy.

8 styczeń 2012 r.

Udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy w Niemczy i Gilowie.

9 styczeń 2012 r.

Spotkanie noworoczne z przedstawicielami Policji pracującymi na terenie naszej gminy oraz Komendantem Powiatowym Policji Panem Markiem Mitraszewskim.

Spotkanie z Wicestarostą Panem Dariuszem Kucharskim w sprawie inwestycji drogowych starostwa na drogach powiatowych w 2012 r.

10 styczeń 2012 r.

Udział we wspólnej naradzie sołtysów Gminy Dzierżoniów i Niemcza poświęconej gospodarce śmieciowej naszych gmin w świetle nowej ustawy śmieciowej.

Spotkanie z przedstawicielami klubów sportowych z Gminy Niemcza w sprawie podziału środków na rok 2012.

Spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami Przerzeczyna Zdrój w sprawie projektu restrukturyzacji placówek oświatowych w Gminie Niemcza.

11 styczeń 2012 r.

Udział w pracach połączonych Komisji Rady Miejskiej w sprawie projektu restrukturyzacji placówek oświatowych w Gminie Niemcza.

12 styczeń 2012 r.

Udział w walnym zgromadzeniu ZGPD7 w Dzierżoniowie.

Spotkanie z rodzicami uczniów Szkoły Podstawowej w Gilowie w sprawie projektu restrukturyzacji placówek oświatowych w naszej gminie.

13 styczeń 2012 r.

Noworoczne spotkanie ze Starostą Dzierżoniowskim Panem Januszem Guzdkiem.

14 styczeń 2012 r.

Udział w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Klubu Sportowego Niemczanka.

17 styczeń 2012 r.

Udział w rozmowach Prezesa Miejsko-Gminnej Ochotniczej Straży Pożarnej Pana Jerzego Prokopa i Komendanta Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej Pana Marka Hajduka w sprawie finansowania akcji ratowniczych na drodze krajowej Nr 8.

18 styczeń 2012 r.

Udział w Sudeckim Konwencie Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów, który odbył
w Lasocinie, Gmina Pieszyce.

19 styczeń 2012 r.

Udział w spotkaniu organizowanym przez Urząd Marszałkowski poświęconym rejonizacji
i tworzeniu regionalnych instalacji odzysku śmieci.

Podpisanie aneksu do umowy, w ramach PROW, dotyczącej budowy placu zabaw i boiska sportowego.

21 styczeń 2012 r.

Udział w oficjalnym otwarciu Hotelu Niemcza Spa w Niemczy.

Informacja wytworzona przez:
Marzena Krzyśko
email: mkrzysko@um.niemcza.pl
, w dniu:  26‑01‑2012 11:40:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marzena Krzyśko
email: mkrzysko@um.niemcza.pl
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
26‑01‑2012 11:42:11
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive