KONKURSY I DOTACJE


Konkurs na realizację zadania "Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom..."

12‑12‑2018 12:00:14

Zgodnie z zarządzeniem Nr 18/VIII/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NIEMCZA z dnia 11.12.2018 roku ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego „ZAPEWNIENIE OPIEKI BEZDOMNYM ZWIERZĘTOM Z TERENU GMINY NIEMCZA I PRZETRZYMYWANIE ICH W SCHRONISKU DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT w roku 2019.”

Na w/w zadanie w projekcie budżetu Gminy Niemcza na rok 2019 przeznaczona jest kwota 25.000,00 zł.

Treść ogłoszenia w załączniku poniżej

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wzór opisu faktur i rachunków rozliczanych z dotacji

24‑07‑2018 13:01:01

Do rozliczenia dotacji należy przedłożyć opisane faktury. Co powinien zawierać opis faktury - proszę zapoznać się ze wzorem załączonym poniżej.

Taki wzór można zamieścić na pieczątkach, lub wdrukowywać na faktury - dla ułatwienia sobie pracy.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wzory ofert, umów i sprawozdań

29‑08‑2016 09:11:10

Od 3 września 2016 roku obowiązuje rozporządzenie w sprawie wzorów ofert, umów i sprawozdań dot. umów realizacji zadań pożytku publicznego.

Do pobrania tekst rozporządzenia oraz wzory

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

wzór WYKAZU OSÓB PRACUJĄCYCH SPOŁECZNIE PRZY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZENEGO

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")

Do pobrania poniżej wzór w formacie doc.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ocena realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2017

30‑07‑2018 12:41:43

Ocena realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2017

przyjętego uchwałą RM Nr XXIV/121/16 z dnia 2016-10-28

 

 

Ocena realizacji programu;

Oceny realizacji dokonuje się po zakończeniu realizacji programu, w oparciu o następujące wskaźniki:

  1. Liczba organizacji pozarządowych, które otrzymały dofinansowanie z budżetu Gminy Niemcza na realizację zadań publicznych - 10
  2. Liczba zadań publicznych, które otrzymały wsparcie z budżetu Gminy Niemcza - 12
  3. Wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych - 142 610,00 zł

 

Program miał być realizowany we współpracy z organizacjami pozarządowymi przez:

 

  1. Referat Promocji i Rozwoju Lokalnego Urzędu Miasta i Gminy Niemcza – zlecanie dotacji zgodnie z Programem współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2017 – współpraca finansowa zgodnie z powyższym, pozafinansowa ze wszystkimi organizacjami działającymi na terenie / na rzecz mieszkańców Gminy Niemcza.
  2. referaty merytoryczne Urzędu Miasta i Gminy Niemcza – zadanie „Profilaktyczna sterylizacja” zostało zrealizowane w ramach działań i z budżetu Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Nieruchomości i Działalności Gospodarczej

3)  jednostki organizacyjne Gminy, m.in.:

 

a) Niemczański Ośrodek Kultury – pozafinansowa współpraca głównie z:
- Towarzystwem Miłośników Niemczy i Ziemi Niemczańskiej

- Klubem Osób Niewidomych, Niepełnosprawnych, Emerytów i Rencistów „Radość” w Niemczy

- Klubem Sportowym „Niemczanka”

- Stowarzyszeniem Muzeum Ziemi Niemczańskiej

- Stowarzyszeniem Na Rzecz Wsi Podlesie i Ruszkowice „Razem Możemy Więcej”

- Ochotniczą Strażą Pożarną w Niemczy

- Polskim Związkiem Emerytów Rencistów i Inwalidów

- Niemczańskim Towarzystwem Turystycznym

- Stowarzyszeniem Niemcza – Partnerstwo Miast

- Związkiem Harcerstwa Polskiego – Hufiec Łagiewniki

- Fundacją Polskie Gniazdo

- Stowarzyszeniem e-żaczek Przerzeczyn-Zdrój

- Stowarzyszeniem Ślężanie LGD

- Polskim Towarzystwem Turystycznym Oddział w Ząbkowicach Śl.

- Polskim Towarzystwem Turystycznym Oddział Ziemi Strzelińskiej

- Fundacją Polskie Gniazdo

 

b) Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Niemczy – pozafinansowa współpraca głównie z:

- Stowarzyszeniem Niemcza Partnerstwo Miast

- Towarzystwem Miłośników Niemczy i Ziemi Niemczańskiej

- Parafią w Gilowie

- Parafią w Księginicach

- Stowarzyszeniem e-żaczek w Przerzeczynie-Zdrój

- Stowarzyszeniem Szkoła z Baśni w Gilowie

 

c) Ośrodek Pomocy Społecznej

- OSP w Niemczy

- Związkiem Harcerstwa Polskiego – Hufiec Łagiewniki

 

d) Placówki oświatowe Gminy Niemcza – ZS w Niemczy / Szkoła Podstawowa w Niemczy – pozafinansowa współpraca głównie z:

- Stowarzyszeniem Niemcza Partnerstwo Miast

- Towarzystwem Miłośników Niemczy i Ziemi Niemczańskiej

- Stowarzyszeniem Znak Rodła

- Fundacją Polskie Gniazdo

- Stowarzyszeniem Nauczycieli Języka Niemieckiego

- Stowarzyszeniem Na Rzecz Wsi Podlesie i Ruszkowice „Razem Możemy Więcej”

 

Biorąc powyższe pod uwagę oceniam realizację programu pozytywnie.

 

Niemcza dn. 29.03.2018
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Izabela Zamirska-Rajek
email: izamirska@um.niemcza.pl tel.:748376995 fax: 748376280
, w dniu:  21‑10‑2011 09:58:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Wojciech Borzestowski , w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
12‑12‑2018 12:00:27
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive