Podstawowa kwota dotacji


Na podstawie z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.1400) Burmistrz Niemczy ogłasza:

  1. Wysokość zaktualizowanej podstawowej kwoty dotacji na rok 2024 wynosi 23 131,17 zł.

  2. Statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w przedszkolach prowadzonych przez gminę Konstantynów Łódzki wynosi 123 w tym:

  • liczba uczniów będących obywatelami Ukrainy, których mowa w art. 50c ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - 1,

  • liczba uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wynosi 2,

  • liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju wynosi 0,

  • liczba wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wynosi 0.

Podstawowa kwota dotacji wynosi w przeliczeniu na 1 wychowanka przedszkola publicznego 1 927,60 zł miesięcznie.

 

 

 

Informacja wytworzona przez:
Agnieszka Borowska
email: aborowska@um.niemcza.pl
, w dniu:  19‑12‑2018 13:28:58
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marzena Krzyśko
email: mkrzysko@um.niemcza.pl
, w dniu:  19‑12‑2018 13:28:58
Data ostatniej aktualizacji:
25‑03‑2024 09:27:11
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive