Budżet 2015


Uchwała nr III/10/14 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 22 grudnia 2014 roku

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Niemcza na rok 2015

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

załącznik nr 1

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")

Dochody budżetu Miasta i Gminy Niemcza na 2015 rok

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

załącznik nr 2

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Niemcza na 2015 rok

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

załącznik nr 3

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")

Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

załącznik nr 4

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")

Wydatki majątkowe w 2015 roku

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

załącznik nr 5

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

załącznik nr 6

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2015 roku

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

załącznik nr 7

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")

Preliminarz wydatków na 2015 rok związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

załącznik nr 8

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")

Plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku na 2015 rok

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

załącznik nr 9

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")

Dotacje udzielone w 2015 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 14 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Edyta Dziadkowiec
email: edziadkowiec@um.niemcza.pl
, w dniu:  30‑01‑2015 13:21:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Edyta Dziadkowiec
email: edziadkowiec@um.niemcza.pl
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
30‑01‑2015 14:15:49
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive